Konu: ACT Venture Partners

Biyosensör girişimi GlakoLens, ACT Venture Partners’tan yatırım aldı

Glokom hastalığının teşhisi ve sürekli izlenmesi üzerine geliştirdiği biyosensörleri ticarileştirmek isteyen GlakoLens, ACT Venture...