Aktif Portföy Yönetimi ile ikinci fonunu kuracak Akıllı Param, İsviçre pazarına açıldı

Yapay zekaya sahip ilk Robo Danışman Olan Akıllı Param global ürünü More Wealth ile İsviçre pazarına açıldı.

Aile ofisleri ile çalışmaya başlayan Akıllı Param Dünya’daki 2500’den fazla borsa yatırım fonu üzerinden global fon sepetleri oluşturuyor. Bunu aynı zamanda ülkemizde sunmaya hazırlanıyor. Aktif Portföy Yönetimi ile birlikte Global Robo Fon Sepeti Fonu‘nu kuruyor.

170 bin son kullanıcıya hizmet veren Akıllı Param yaklaşık 1,2 milyar TL bir fon büyüklüğünün yönetilmesine yardımcı oluyor. QNB Finans Portföy Yönetimi ile birlikte kurduğu yapay zeka fonu 350 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Bu fon Türkiye piyasasına yatırım yaparken Global Fon Sepeti Dünya piyasalarına yatırım yapacak. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; diğer fonların ve global borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılıyor. Fon stratejisi kapsamında orta-uzun vadede dolar mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedefleniyor.

Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınıyor. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler (ör. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa verileri), piyasa verileri (ör. döviz kurları), finansal modeller (ör. Auto Regressive), teknik analiz indikatörleri (ör. Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Ayrışması) ve istatistiksel modeller (ör. standart sapma) kullanılıyor. Yapay zeka tabanlı modelin önerileri doğrultusunda sepet portföy oluşturuluyor. Aylık periyotlarda model yeniden çalıştırılıyor ve portföy güncelleniyor.

Güncel İçerikler