Dijital dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmek için yürüttüğü projelerin yanı sıra fikirlerin hayata geçirilmesine imkân sağlayacak teknolojik ve organizasyonel yapılar sunan ArçelikATÖLYE iş birliği ile Hack the Normal hackathon düzenliyor.

“COVID-19 krizi ile hayatımıza giren, evlerdeki ‘yeni normal’ yaşam tarzına nasıl olumlu bir etki yaratabiliriz?” sorusundan yola çıkılarak Sağlıklı Yaşam, Sosyal Yaşam veya Sürdürülebilir Yaşam konularında siz de katılım sağlayabilirsiniz.

-Reklam-
QNBEYOND
QNBEYOND
QNBEYOND
QNBEYOND
  • Son Başvuru: 13 Mayıs 2020
  • Hack the Normal‘e: Başvur

Hack the Normal, dünyanın kademeli olarak yüzleştiği ve birlikte keşfettiği “yeni normal” olgusunu konu alıyor. Verinin demokratikleşmesini hedefleyen Arçelik öncülüğünde, farklı disiplinlerden bireyler bir araya gelerek; içinde bulunduğumuz krizden sonra ‘normal’ kavramının nasıl değişeceğini ve ‘yeni normal’ yaşamın nasıl olacağını sorguluyor. Hack the Normal, COVID-19’un bireysel, toplumsal, maddi ve manevi olarak sekteye uğrattığı işleyişi, yeni bir yaklaşımla sürdürmeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Sosyoloji, tasarım, teknoloji, psikoloji, insan kaynakları, yönetim ve iletişim gibi birçok disiplinin buluşacağı dijital bir alanda, çözümleri farklı sektörlerden beslenerek geliştiriyor.

Hack the Normal’de neler sunuluyor?

Hack the Normal’e katılan takımlar, Arçelik’in düzenlediği ve ATÖLYE tarafından organize edilen program kapsamında problemi keşfetme, araştırma, çözüm geliştirme, prototipleme ve hikâye anlatıcılığı gibi farklı alanlarda eğitimler alacak ve alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak yer alacağı seminerlere katılacak. Katılımcılar, hackathon süresince farklı disiplinlerden ve alanlardan gelen uzmanlardan mentorluk alarak projelerini geliştirme ve fikirlerini rafine etme şansını bulacak. Hackathon sonrasında Arçelik ve paydaşları tarafından oluşturulacak değerlendirme ekibi tarafından seçilecek projelere Arçelik tarafından prototipleme, üretim, belgelendirme için test ve onay süreçleri ile ilgili “ürün geliştirme” desteği, Arçelik Türkiye kanalları üzerinden müşterilere erişim için “tanıtım” desteği, satış olanağı ile fikri hakları için “iş modeli” desteği ile yatırım ağları, hızlandırma ve kuluçka programlarına katılım, kullanıcılara ve ekosisteme erişim imkânları sunulacak.

Meseleler: Hack the Normal, katılımcıları aşağıdaki alanlarda ticarileşme potansiyeli olan yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeye davet ediyor.

  • Sağlıklı Yaşam Evlerdeki sağlıklı ve iyi yaşam koşulları için nasıl olumlu etki yaratabiliriz? Beslenmeden kişisel bakıma, uykudan egzersizlere ve kişisel hijyene uzanan bir çerçevede bireylerin ve ailelerin evde sağlıklı ve iyi olma hâllerine nasıl katkıda bulunabiliriz?
  • Sosyal Yaşam Evlerdeki birey ve ailelerin sosyal ihtiyaçları için nasıl olumlu bir etki yaratabiliriz? COVID-19 sürecinde evlerde bulunan ve pandemi sonrası yeni alışkanlıklar geliştirecek birey ve ailelerin sosyal ve yaşamsal ihtiyaçlarına nasıl dokunabiliriz? Hobilerden öğrenmeye, kültür-sanattan yeme-içmeye geniş bir çerçevede sosyalleşmeyi ve ev içi iş bölümünü nasıl değiştirebiliriz?
  • Sürdürülebilir Yaşam İnsanlar ve dünya için evde nasıl daha sürdürülebilir bir gelecek tasarlayabiliriz? Kriz sonrasında evde gıda atıklarından enerji tüketimine, yeni çalışma biçimlerinden toplumsal rollere ve eğitime, farklı alanlarda sürdürülebilir bir etki yaratmak için birlikte nasıl bir gelecek tasarlayabiliriz?

Başvuru: Hack the Normal, bu konularda fikirleri veya projeleri olan birey ve takımların başvurularını kabul ediyor. Takımlar, ön değerlendirme sonrası kabul edilecektir. Başvurular hackthenormal.com adresinden yapılabilir.

Seçim Kriterleri ve Sıkça Sorulan Sorular:

  • Hackathon’a hangi aşamadaki projeler başvurabilir? Hack the Normal’e farklı aşamada (fikir, prototip, hazır ürün, ürün pivot vb.) proje başvuruları kabul ediliyor.
  • Takımların ön değerlendirme kriterleri nedir? Başvuran takımlar projenin olgunluk seviyesi, faydalanıcıya etkisi, proje ihtiyaçları, ölçeklenebilirlik ve uygulanabilirlik kriterleri ile değerlendirilerek etkinliğe dâhil edilecek.
  • Bireysel olarak başvurabilir miyiz? Hack the Normal’e bireysel başvurular kabul edilmektedir, ancak başvurusu kabul edilen bireylerin, etkinlik öncesinde bir takıma dâhil olmaları veya kendi takımlarını kurmaları beklenmektedir.
  • Takımımız var ancak başka ekip üyelerine de ihtiyaç duyuyoruz, ne yapmalıyız? Hackathon’a bireysel olarak başvuran kişiler etkinlikten önce Slack çalışma alanına eklenecek. Burada takımınız için ihtiyaç duyduğunuz kişileri bulabilir ve takımınıza davet edebilirsiniz.
  • Hackathon takımları kaç kişiden oluşmalıdır? Takımlar 3-7 kişi arası olabilir.