Türkiye’nin üretim ve hizmet alanındaki 9 kurumundan startup dostu platform: Here2Next

Türkiye’de ve global arenada kurumsal şirket – girişim iş birliklerinin katma değerine dikkat çekmek ve ekosistemde iyi uygulamaların ve öğrenimlerin paylaşılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere sektöründe öncü 9 kurum bir araya gelerek ‘Here2Next’ platformunu hayata geçirdi ve “Girişim Dostu Şirket Manifestosu”nu yayımladı.

Anadolu Efes, Arçelik, Enerjisa Enerji, Ford Otosan, Migros, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası ve Yeni Nesil Kafası kurum-startup iş birliklerinin katma değerine dikkat çekmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak için Here2Next platformunu kurdu ve Girişim Dostu Kurum Manifestosu‘nu yayımladı.

Belirlenen beş kriterden en az ikisini sağlayan kurumlar, manifesto destekçisi olarak platformun bir parçası olabiliyorlar.

Kurumlar ve girişimler arasında iş birliğinin arttırılmasına katkı sağlanacak

Here2Next; Anadolu Efes, Arçelik, Enerjisa Enerji, Ford Otosan, Migros, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası ve Yeni Nesil Kafası’nın kurucusu olduğu, girişimlerle iş birliği süreçlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak isteyen kurumsal şirketlerin bir araya geldiği yeni nesil bir platform olma özelliğini taşıyor. Platformun, girişimlerle çalışan veya çalışma potansiyeli olan kurumların şirket içi farkındalık çalışmalarını, iş yapış süreçlerini ve yöntemlerini girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlemelerini teşvik etmesi ve katkıda bulunması hedefleniyor. Kurumlar arasında bir hiyerarşinin olmadığı merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) yapısıyla sürecin bütünsel olarak yönetildiği Here2Next platformunun tavsiye edeceği örnek uygulamalar startup’lardan oluşan danışma kurulunun filtresinden geçecek. İlgili danışma kurulundaki girişimlerin her yıl yenilenerek dinamik bir yapıda tutulması planlanıyor.

İlk dönemde danışma kurulunda; SensGreen, Ecording, Hergele, Erg Controls, ServisSoft, Ottan, Breg, Stroma, Fazla Gıda, Glocalzone ve Searover girişimlerinin kurucuları yer alıyor.

Kurumlarla girişimler arasındaki iş birliklerinin artırılmasını hedefleyen Here2Next platformu, her iki tarafın karşılıklı çalışabilme uygunluğunun değerlendirilmesine, kurumlara bu alanda kaynak sağlanmasına katkıda bulunacak. Ayrıca kurumların girişimlerle daha başarılı iş birlikleri yapabilmeleri için iç süreçlerini iyileştirecek adımlar konusunda destek verecek.

9 Marka, Girişim Dostu Kurum Manifestosu’nu Açıkladı

Here2Next platformunun ilk dikkat çekici adımı olan Girişim Dostu Kurum Manifestosu ise, kurumsal şirketlerin girişimlerle iş birliği yapmasının önemine dikkat çekmek ve girişim dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için oluşturulan, herhangi hukuki ve finansal bağlayıcılığı olmayan bir iyi niyet deklarasyonu olarak hazırlandı.

Manifesto destekçisi olmak isteyen kurumların aşağıdaki 5 maddeden en az ikisini hali hazırda uygulaması ve diğer maddeleri de hayata geçirmek için bir niyet beyanında bulunması bekleniyor.

  • Kurumların bir inovasyon/girişimcilik birimine sahip olmaları (ekosistemle ilk temas, şirket içerisinde doğru kişilerle bir araya getirme ve her konuda şirket- girişim arasında köprü görevi üstlenen bir ara yüz)
  • Kurumların, startup’ların büyüme ve ticarileşme süreçlerini destekleyerek; startup’larla çalışma pratiğini geliştirecek programlar yürütmeleri ya da programlara ortak/destekçi olmaları (kuluçka/hızlandırma/mentorluk)
  • Kurumların startup’ları doğrudan veya dolaylı finansal olarak destekleyecek inisiyatifleri oluşturmaları (Kendi risk sermayesi fonunu kurmuş olmak ve/veya var olan fonlara ortak olmak)
  • Kurumların startup iş birlikleri için tanımlı bir yol haritasına ve somut hedeflere sahip olmaları (odak/öncelik alanları, görüşülen/çalışılan startup sayısı vb.)
  • Kurumların startup iş birliklerini kolaylaştırmak için iç bürokratik süreçlerini startup iş birlikleri özelinde iyileştirmeleri ve tanımlamaları (girişimciyle olan iletişimde makul geri dönüş süreleri, satın almada kolaylık ve öncelik (ön ödeme, kısa ödeme vadesi vb), yalın ve girişim çıkarlarını da gözeten sözleşmeler vb.)

Güncel İçerikler