Take Off

Sinan Güler spor odaklı girişimler için Sports Startups Accelerator Program’ı başlattı

Profesyonel basketbol oyuncusu ve uluslararası girişimlere yatırım yapan melek yatırımcı Sinan Güler, spor odaklı girişimlerin geliştirilmesine destek sağlayabilmek ve spor ve girişimcilik ekosistemlerini güçlendirmek amacıyla “Sports Startups Accelerator Program “Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı”nı başlattı.

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı, spor eksenli ürün ya da hizmeti olan yeni girişimlerin uluslararası platformda potansiyel partner, mentor ve yatırımcılarla buluşmalarını hedefleyen İstanbul merkezli ilk program.

EdTech

Bu çerçevede, Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve spor eksenli sorunlara çözümler sunan girişimlerin büyümesine yardımcı olmak, yatırımcıyı potansiyeli olan ulusal ve global spor girişimlerle tanıştırmak ve seçilen girişimleri ülkemiz spor ekosistemi paydaşlarıyla buluşturabilmeyi hedeflemekte.

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı’na Kimler Başvurabilir?

EdTech

Çalışan bir prototip”i olan ve şirketlerinin aşağıdaki alanlardan birinde ürün ya da hizmet geliştiren;

 • Akıllı mekanlar, katılım ve eşleştirme platformları o Akıllı spor sistemleri ve cihazlar
 • Akıllı stadyumlar
 • Beslenme ve takviyeler
 • Büyük veri ve spor analitiği
 • Espor
 • Eğitim ve koçluk uygulamaları
 • Fantezi sporlar
 • Geliştirilmiş spor materyalleri
 • Giyilebilir spor teknolojileri
 • İzleme ve görüntü tanıma çözümleri o Performans analizi
 • Simülasyon
 • Spor için robotik
 • Spor oyunlaştırmaları
 • Sporda gelir fırsatı doğurabilecek yeni iş modelleri o Taraftar katılımı
 • Taraftar verileri ve analitiği
 • Veri güvenliği

Diğer spor ilintili alanlardaki tüm girişimler bu programa başvurabilirler.

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı Süreci Nasıl İşleyecek?

[1. Aşama] Başvuru: Startup’lar açılan çağrıya başvuracaklar.

[2. Aşama] Ön Eleme & ÖnHızlandırıcı Girişimci Kampı: Öndeğerlendirmeyi geçen seçilmiş Startup web sitesinde anons edilecek ve potansiyel partnerler, mentorlar ve yatırımcılarla biraraya gelebilecekleri Girişimci Kampına davet edilecekler.

[3. Aşama] Mentorluk Süreci (Hızlandırıcı): Girişimci Kampı sonrasında seçilen Startuplar mentorlar ve eğitmenlerle çalışarak Yatırımcı Sunum Gününe hazırlanacaklar.

[4. Aşama] Yatırımcı Sunum Günü: Başarılı Startup’ların İstanbul’da yatırımcılarla biraraya gelecekler.

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı‘na: Başvur

Son İçerikler