Rekabet Kurumu, Twitter’ın sahibi Elon Musk’a para cezası verdi

Rekabet Kurumu, Elon Musk'a Twitter'ı satın alması nedeniyle ceza kesti. Ceza kesilme sebebinin ise platformu satışı esnasında Türkiye'den herhangi bir izin almamasıydı. 

Rekabet Kurumu, Elon Musk‘a Twitter‘ı satın alması nedeniyle ceza kesti. Ceza kesilme sebebinin ise platformu satışı esnasında Türkiye’den herhangi bir izin almamasıydı.

Geçtiğimiz senenin başından beri Twitter’ı satın almak için oldukça çaba sarf eden Elon Musk, Ekim ayında hedefine ulaşarak platformun yeni patronu oldu. Bununla beraber iş insanı, Türkiye’den büyük bir ceza aldı.

Türkiye’den herhangi bir izin almadan işlem yapan yüklü bir para cezasına çarptırıldı. Elon Musk, 2022 yılında Twitter’ın ülkemizde kazandığı gayri safi gelirinin binde birini ceza olarak ödeyecek. Ceza sonrasında satın alım işleminin ülkemizden onay aldığı da duyuruldu.

Konuyla ilgili Rekabet Kurumu‘ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,

  1. İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;
  2. İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,
  3. Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Güncel İçerikler