İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye’deki 17 fon aracılığıyla girişimlere 250 milyon lira destek verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı değerlendirme sonuçlarını açıkladı. İstanbul’daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler ve startupların finansmana kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla oluşturulan toplam 250 milyon liralık kaynak, seçilen 17 fon üzerinden start-up’lara aktarılacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı değerlendirme sonuçlarını duyurdu.

Teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlere yatırım yapacak fonları desteklemek için 28 fondan talep alan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bu fonlardan 17 adeti ile yatırım sözleşmesi müzakerelerine başlanacağını açıkladı.

Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu’nun desteği ile kurulacak fonların yatırım yapacağı alanlarda öncelik yüksek katma değer taşıyanlar olarak belirlendi. Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimler öncelikle desteklenecek.
İSTKA, yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, blokzincir, bulut teknolojileri, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, kuantum, sensör ve eklemeli imalat teknolojilerinin geliştirilmesi veya kullanılması yoluyla imalat ve hizmet sektörlerinde dönüşümü sağlayacak yenilikçi girişimcilere yönelik olarak tasarlanan fonları da öncelikli olarak destekleyecek.

2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı kapsamında yatırım sözleşmesi müzakerelerine başlanacak 17 fon:

 • ACT Venture Partners Fonu 2
 • Revo Capital Fonu 2
 • Diffusion Capital Partners Fonu 2
 • Startup Istanbul Early Stage Fonu 1
 • TechOne Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • Seedstars URU Capital Fonu 1
 • ScaleX Ventures Fonu 1
 • 500 Startups Istanbul Fonu 2
 • ZMT Ventures B.V.
 • Albaraka Start-up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • Lycian Capital Fonu 1
 • Neo Portföy Tarım, Gıda ve Teknolojileri Yatırım Fonu
 • Kalkınma ODTÜ Teknokent GSYF
 • Idacapital Kalkınma İnovasyonu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • Teknopark İstanbul Derin Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • Halkbank- Yıldız Tekno GSYO

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen;

İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi Ajans olarak en önemli önceliklerimizden biri. Kamu hibeleri önemli bir destek olsa da girişimcilerin sürdürülebilir finansman modelleri ile desteklenmesi gerekiyor. Girişimcilerin yolunu açmak için paydaşlarımızla birlikte çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Hibe desteklerimizin yanında yeni destek araçlarını da geliştiriyoruz.

Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilk defa Ajansımız tarafından başlatıldı. Bu programı İstanbul’da hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerin, ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansman desteğini sağlamak üzere hayata geçiriyoruz.

Kamu-özel sektör ortaklığına dayalı bu program fonların fonu şeklinde çalışacak. 250 milyon liralık bu bütçeyi seçilen fonlar üzerinden start-up’lara aktaracağız. Böylece Ar-Ge’yi ve inovasyonu odağına alan teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler, start-up’lar finansmana çok daha kolay erişecek.

Bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak girişim sermayesi uygulaması ile sadece girişimciler değil, onlarla birlikte yatırımcılar da kazanacak. Bu program aynı zamanda uluslararası yatırımcıların İstanbul girişimcilik ekosistemine çekilmesine de hizmet edecek. Biz tüm bu çalışmalarımızla İstanbul’u yerli ve yabancı girişimler ve yatırımcılar için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Girişimcilerimizin dünya çapında daha büyük başarılar elde edebileceğine inanıyoruz. Bu programımız da bu hedefe yönelik önemli bir adım teşkil edecek.

Güncel İçerikler