ARYA, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde akredite edilmiş lisanslı melek yatırımcı ağı oldu

Kadın liderliğinde dünyayı değiştirme vizyonuyla kurulmuş sosyal girişim Arya Kadın Yatırım Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde akredite edilmiş lisanslı melek yatırımcı ağı oldu

Şirket, hızlı uyum sağlama yetkinliğini kullanarak, değişen koşullara ve ihtiyaçlara göre aksiyon alarak etki alanını büyütmeye devam ediyor. Bu süreçte kadın girişimcilere yatırımın artması için kadın yatırımcı sayısının da artmasını önemseyerek çalışmalarını yürütüyor.

ARYA Kadın Yatırım Platformu (ARYA), 2020 yılında kurduğu Yatırım Komitesi ile kadın ortaklı, ölçeklenebilir girişimlere yatırımlarını artırdı. 2021 yılı içinde sekiz girişime toplamda 1 milyon dolar yatırım yaptı.

ARYA Yatırım Direktörü Özlem Tümer Eke yaklaşık sekiz aylık bir sürecin sonunda akredite edilmiş lisanslı melek yatırımcı ağı olmanın ekosistem için pek çok açıdan önem taşıdığını anlattı. ‘Bir üyelik platformu olan ARYA’da, üyelerimizin Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı almalarına aracı olacağız. Şimdi bu lisansı almak isteyen üyeler adına başvuruları yapıyoruz. Sonrasında da vergi teşvikinden faydalanmaları için, yaptıkları yatırımların Hazine Bakanlığına bildirilmesi işini onlar adına biz yapacağız.’ sözleriyle bu lisansın üyeler açısından ne ifade ettiğini özetledi.

ARYA Kadın Yatırım Platformu Kurucusu ve Yatırım Komitesi Başkanı Ahu Serter:

“İlk yatırımını ARYA ile yapan yatırımcı sayısı şu an 23 ve bu gruptaki 17 kadın ilk yatırımını ARYA Yatırım Günleri sayesinde gerçekleştirdi.’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti ‘Daha fazla kadının finansmana erişmesi önceliğimiz. ARYA, Türkiye’de kadın girişimcilere yatırımı önceliklendiren, yatırımın yanı sıra kadın girişimcilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi konusunda kapsamlı eğitim programları düzenleyen, networkün gücünü girişimciler için kullanan tek kurum. ARYA Kadın Yatırım Platformu, VC’ler arasında kadın girişimcilere yatırım konusunda farkındalık yaratmak için Türkiye ve Komşu ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 milyon Dolar Fon kampanyası başlattık. Şimdi, BKY lisansı ile kadın yatırımcılarımızın lisans sahibi olup, yatırımlarını güvenle yapmalarını ve vergi indiriminden faydalanmasını sağlayacağız. ARYA Fon gündemimizde. Yakın zamanda detaylarını paylaşacağız. Çabalarımıza katkıda bulunmak ve birlikten güç yaratarak kartopu etkisiyle daha çok başarılı girişimci kadının ekonomimize değer yaratmasına imkan sağlamaya davet ediyorum.” dedi.

ARYA Kadın Yatırım Platformu yatırım ekibi, her ay düzenlediği Yatırım Günü’nde kadın ortaklı girişimleri Yatırım Komitesi ile buluşturuyor. ARYA Yatırım Komitesi, deneyimli melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcı temsilcilerinden oluşuyor. 2021 yılı içerisinde toplamda yapılan 230 girişim görüşmesi sonucunda seçilen 26 girişim Yatırımcı Günü’ne davet edildi ve 8 girişim yatırım aldı.

Kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürme vizyonuyla 2013 yılında kurulan Arya Kadın Yatırım Platformu, bir sosyal girişimdir. Kadın girişimcilerin finansa erişiminde kolaylaştırıcılık rolü üstlenir ve kadın girişimcilere bilfiil yatırım yaparken, daha çok kadının yatırımcılığı öğrenip deneyimlemesi ve üyelik programlarıyla da profesyonel yaşamlarında birbirlerini güçlendirmelerini sağlar. Eğitim programları, etkinlikler ve networking faaliyetleri düzenler.

Melek Yatırımcı Lisansı almanın avantajları nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre BKY (Melek Yatırımcı) lisansına sahip tam mükellef gerçek kişiler, edindikleri iştirak hisselerini en az iki yıl boyunca elinden çıkarmazsa, hisselerin tutarının %75’ini vergi indirimine konu edebiliyorlar. Eğer Ar-GE teşviki kapsamında, projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlanıyor ise hisselerin tutarının %100’ü beyannamede vergi indirimi olarak yazılabiliyor.

Melek Yatırımcı Lisansı almanın şartları nelerdir?

1. Grup: Yüksek Gelir veya Servete Sahip Yatırımcı Kriterleri

Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar veya,
Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar

2. Grup: Tecrübeli Yatırımcı Kriterleri

Bu grupta ise ekonomik gücün yüksekliğinden ziyade tecrübenin varlığının yeterli görüldüğü kriterler düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,
  • Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,
  • BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,
  • Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan kişiler BKY olmak üzere başvuru yapma hakkına sahiptir.

Güncel İçerikler