İki yerli girişim Fazla Gıda ve Trio Mobil, gıda israfına çözüm üretmek için iş birliği yaptı

Gıda israfını önleme amacıyla yenilikçi teknolojik çözümler üreten Fazla Gıda ve Trio Mobil,
sürdürülebilir ve temiz bir çevre yaratmak için iş birliği yaptı.

Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar %50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla yola çıkan Fazla Gıda, kurulduğu 2016 yılından beri kamu ve özel sektörde farkındalık ve etki yaratıyor. Dünya kaynaklarının verimli kullanılması ve daha sürdürülebilir bir çevre bilinciyle, şirketlere insan odaklı çözümler sunan Trio Mobil ise, bu misyonla IoT ve yapay zeka teknolojileri ile 10 yıldır sektöre öncülük ediyor.

Fazla Gıda ve Trio Mobil, teknolojinin gücünü ve sunduğu imkanları dünya kaynaklarının verimli kullanılması ve gıda israfını önlemek için yeni bir iş birliğine imza attı.

Fazla Gıda, teknolojik çözümleriyle son 5 yıldır gıda israfını engelleme konusunda yürüttüğü mücadelesine, etki alanını genişletecek yeni ürünler ekliyor. Yeni ürün soğuk zincir takip sistemi, Trio Mobil’le IoT teknoloji çözümleri konusunda yapılan iş birliğiyle, gıda sektöründeki soğuk zincir yönetimi kaynaklı bozulmaların önüne geçerek israf oluşumuna engel olacak, daha güvenli ve sağlıklı gıdalar için önlem alınmasını sağlayacak.

Bu aşamada Fazla Gıda, ekosistemindeki tüm paydaşlarının operasyonlarında gıdaların soğuk zincirini her aşamada takip ederek anlık müdahale edebilecek ve bozulmaların önüne geçebilecek. Böylece gıda atığı kaynaklı karbon salınımını da önleyerek, iklim değişikliğine yol açan etkenlerden bir maddeye çözüm sağlanmış olacak.

Sorumlu Üretim ve Tüketim Hedefi:

Küresel açlık, iklim değişikliği, kaynakların verimsiz kullanımı ve israfı konularında farkındalığın oluşması ve aksiyonların alınması için bireyler kadar şirketlere de büyük görev düşmektedir. Tüketim aşamasındaki kadar üretim aşamasında da şirketlerin bu sorumluluk bilinciyle ve hassasiyetle önlem alması için teknoloji ile çözüm üretmek mümkün.

Fazla Gıda kurucularından Olcay Silahlı konuyla ilgili olarak; “Dönüşüm ekonomisi oluşturma konusunda niyeti ve sağladığı altyapı ile başarılı örnekleri ortaya çıkartan Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’na seçilen dünyadaki 9 etki odaklı girişimden biri oldu ve 2017’de gerçekleşen Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi’nde Türkiye’den tek temsilci olarak yer aldı. Sadece Türkiye’de değil Dünya’da da etkin şekilde Gıda Atığı ve Açlık ile mücadelede sağladığımız teknoloji altyapısı ile çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu aşamada Trio Mobil’in sağladığı gelişmiş IoT teknolojisi ve önerdiğimiz çözümler ile gerekli adımları atarak ortak hedeflerimize ulaşabileceğiz.” dedi.

Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı ise, “Teknolojinin hayatın her aşamasında sorunlara çözüm ürettiğini, Trio Mobil bünyesinde 40 kişilik AR-GE ekibinin bu motivasyonla çalışarak, özellikle küresel sorunlara çözüm bularak ve insan hayatına dokunan yeni teknolojileri dünya çapında uygulayan öncü firmalar arasında olmaktan gurur duyduklarını” iletti. Ataklı, geliştirdikleri IoT paltformu ile soğuk zincir yönetimi, işletme kaynaklarının etkin kullanımı çözümleri ile hem işletmelerin hem de dünya kaynaklarının verimli kullanılmasını sağladıklarını, etkilerinin Fazla Gıda iş birliği ile artarak devam edeceğini dile getirdi.

Güncel İçerikler