Zoom’un ikinci çeyrekte geliri geçen yıla göre yüzde 355 artarak 663.5 milyon dolar oldu

Zoom, bugün yaptığı açıklamayla 31 Temmuz 2020 tarihinde sona eren mali çeyreğin sonuçlarını paylaştı.

Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Kurumların yaklaşımı kritik iş sürekliliği sağlamaktan, Zoom’un video öncelikli platformu ile her yerde çalışabilecekleri, öğrenebilecekleri ve bağlantı kurabilecekleri bir geleceğe doğru evriliyor. Zoom olarak, farklı konumlarda, cihazlarda ve kullanım durumlarındaki müşterilerimize dünya standartlarında, kesintisiz ve güvenli iletişim deneyimi sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlama işini güçlü bir şekilde icra edebilme kabiliyetimiz, ikinci çeyrekte gelirlerimizin %355 büyümesini ve 2021 yılı için gelir hedefimizin 2,37 milyar dolardan 2,39 milyar dolara çıkartarak, geçen yıla göre %284 artırmamızı sağladı” şeklinde konuştu.

2021 mali yılı ikinci çeyrek finansal özeti:

  • Gelirler: Bu çeyrekte elde edilen toplam gelirler 663,5 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine göre %355 arttı.
  • Faaliyet Geliri ve Faaliyet Marjı: GAAP faaliyet geliri 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 2,3 milyon dolarken, bu çeyrekte 188,1 milyon dolara yükseldi. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, ikinci çeyrekte faaliyetlerden GAAP dışı gelir, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 20,7 milyon dolarken, bu çeyrekte 277 milyon dolara yükseldi. İkinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı %28,3 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %41,7 olarak kaydedildi.
  • Net Gelir ve Hisse Başına Net Gelir: Çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde adi hissedarlara atfedilen GAAP net geliri 5,5 milyon dolar, hisse başına ise 0.02 dolarken, bu çeyrekte 185,7 milyon dolar veya hisse başına 0,63 dolar oldu.

Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili bordro vergileri, adi hisse senetlerinin hayır amaçlı bağışlarıyla ilgili giderler, satın almayla ilgili giderler ve katılan menkul kıymetlere atfedilebilen dağıtılmamış kazançlar için düzeltme yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 274,8 milyon dolar oldu. GAAP dışı net hisse başına gelir 0,92 dolardı. 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde, GAAP dışı net gelir 24 milyon dolar ve hisse başına 0,08 dolardı.

  • Nakitler: 31 Temmuz 2020 itibarıyla toplam nakit, nakit benzeri varlıklar ve menkul kıymetler 1,5 milyar dolardı.
  • Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 31,2 milyon dolarken, bu çeyrekte 401,3 milyon dolar oldu. Serbest nakit akışı, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 17,1 milyon dolarken, bu çeyrekte 373,4 milyon dolar oldu.

Müşteri Bilgileri: Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler arasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2021 mali yılı ikinci çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları aşağıdaki gibidir:

  • Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 370.200 oldu ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre %458 arttı.
  • Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 998 müşteri; bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami %112 arttı.
  • Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 9 çeyrek boyunca %130’un üzerinde gerçekleşti.

Finansal Görünüm: Zoom, 2021 mali yılı üçüncü çeyrek ve 2021 mali yılı için aşağıdaki beklentileri taşımaktadır.

  • 2021 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek: Toplam gelirin 685 ile 690 milyon dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 225 ile 230 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında hisse başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 300 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortama hisse ile 0,73 ile 0,74 dolar arasında olması bekleniyor.
  • 2021 Mali Yılı: Toplam gelirin 2,37 ile 2,39 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu gelir beklentisi, iş dünyasının uzaktan çalışma çözümlerine talebi göz önünde bulundurularak hazırlandı. Ayrıca, ilk çeyrekte aylık üyelik satın alan müşterilerin daha yüksek oranında olması, geçmişteki müşteri terk oranlarıyla karşılaştırıldığında, ikinci yarıda müşteri terk oranının artacağı öngörüsü de göz önünde bulunduruldu. GAAP dışı faaliyet gelirinin 730 ile 750 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı hisse başı gelirin yaklaşık 300 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortalama hisse ile 2,40 ile 2,47 dolar arasında olması bekleniyor.

Zoom‘un açıklanan sonuçları, GAAP dışı sonuçların en karşılaştırılabilir GAAP ölçümleriyle değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. GAAP dışı rehberlik önlemlerine karşılık gelen GAAP ölçümleri, gelecekte ortaya çıkabilecek harcamaların belirsizliği sebebiyle makul olmayan bir çaba olmadan, ileriye dönük olarak hazırlanmamıştır.

Güncel İçerikler