Take Off
Konu:

TÜBİTAK’ın COVID-19 ile mücadele kapsamında destekleyeceği projeler belli oldu

COVID-19’a karşı mücadelede TÜBİTAK destekleri kapsamında yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak özel, hızlı “COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı” açılarak 1 haftalık süreçte 446 başvuru alınmış.

EdTech

Söz konusu çağrı kapsamında, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip uygulama konularını kapsayan proje başvurularının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

35 projeye 13,4 Milyon TL destek

Değerlendirme süreçlerindeki hakem ziyaretleri ile Danışma/Grup Yürütme Kurulları toplantıları çevrim içi ortamda gerçekleştirilerek başvuruların tamamının iki haftadan daha kısa sürede değerlendirilmesi sağlanmıştır.

EdTech

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi kapsamında önerilen proje çıktılarının kısa sürede Ar-Ge faaliyetlerini takiben ürünleştirilerek uygulamaya geçirilmesi ve salgınla mücadelede hızlı ve etkin sonuç alınması amacı değerlendirmelerde ön planda tutulmuş; bu nedenle projeler 552 hakem tarafından yapılan değerlendirmeler ve 18 Danışma/Grup Yürütme Kurulları değerlendirmelerinin yanında acil ihtiyaçları belirlemek üzere uzman kullanıcılarından alınan görüşlerle de daha kapsamlı biçimde değerlendirilmiş.

Bu değerlendirmeler sonucunda salgına karşı mücadele için yoğun bakım cihazları, tanı, maske, ilaç, dezenfeksiyon, diğer KKE (Kişisel Koruyucu Elbise), bilişim uygulamaları ve aşı konularında 35 projenin 13,4 Milyon TL bütçeyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Desteklenen projelerin proje numaraları:

 • 7200367
 • 7200387
 • 7200390
 • 7200401
 • 7200424
 • 7200432
 • 7200457
 • 7200469
 • 7200481
 • 7200482
 • 7200483
 • 7200484
 • 7200487
 • 7200509
 • 7200519
 • 7200521
 • 7200539
 • 7200541
 • 7200542
 • 7200556
 • 7200559
 • 7200575
 • 7200599
 • 7200633
 • 7200639
 • 7200649
 • 7200668
 • 7200675
 • 7200691
 • 7200700
 • 7200715
 • 7200724
 • 7200736
 • 7200774
 • 7200785

Son İçerikler