B2Press

TechXtile Start-Up Challenge 2019 – 11 Eylül 2019

Son Başvuru: 11 Eylül 2019

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan 11.  Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular devam ediyor.

Son Başvuru: 11 Eylül 2019

-Reklam-Kolektif House

Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge programına başvurular, 11 Eylül Çarşamba günü sonlanacak.

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları bireysel veya ekip katılımı şeklinde “TechXtile Start-Up Challenge”a başvurabilir.

Başvuru

Başvuru ve detaylı bilgi için: https://www.techxtile.net/

Değerlendirme sonucunda finale kalan finalistler;

 • Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programa katılım
 • 1 yıl süresince profesyonel mentorluk desteği
 • ULUKOZA programı ile 200 bin TL TÜBİTAK hibesine hak kazanma fırsatı
 • Patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği
 • Şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği
 • Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak

gibi ödüllerin sahibi olmaya hak kazanacak. Girişimciler, potansiyel müşterileri ile tanışabileceği bir platformda bulunma ve Türkiye’deki girişimcilik ve yatırım ekosisteminin önde gelen temsilcilerine projelerini sunma fırsatı yakalayacaktır.

Program kapsamında odaklanılacak alanlar

Techxtile Startup Challenge kapsamında tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri ve çevreci ve sürdürülebilir alanlar da projeler kabul edilecek olup, proje konularına ilişkin bazı örnekler aşağıda listelenmiştir.

 • Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler (yönetsel raporlama, analizler, vb.)
 • Önlenebilir bakımlar,
 • Yüksek hızda veri toplamak,
 • Bu veriyi işlemek,
 • Üretimde kullanılan yeni algoritma, yazılım ve uygulamalar,
 • Kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları,
 • Hızlı ve kolay uygulanabilir ERP yazılımları,
 • Üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar,
 • Proses optimizasyonu,
 • Dijitalleşme,
 • Endüstri 4.0,
 • 3D modelleme yazılımları,
 • Yapay zeka uygulamaları,
 • Yeni polimerler, biyo polimerler,
 • Yüksek performanslı lifler ve tekstiller,
 • Yeni elyaf teknolojileri,
 • Nano lifler, tekstilde nano malzemelerin kullanımı
 • Kompozitler,i preformlar ve preregler,
 • Teknik tekstiiler,
 • Koruyucu tekstiller,
 • Fonksiyonel tekstiller,
 • Giyilebilir teknolojiler, akıllı tekstiller
 • Negatif iyon uygulamaları
 • Fotovoltaik tekstiller,
 • Plasma teknolojileri,
 • Akustik özellikli (ses izolasyonu) kumaşlar, tekstiller,
 • Kasları taklit edecek tekstiller (enhanced textile),
 • Doğal malzemeler,
 • İplik, boya ve kimyasallarda yeni ve milli hammadeler,
 • Yenilikçi iplik çekim makineleri,
 • Yenilikçi reçeteler, reçetelerde standardizasyon yaklaşımları, melanjlar,
 • Spinning’de yeni yaklaşımlar,
 • Fosfatsız çevreci yaklaşımlar
 • Biyobozunur malzemeler
 • Tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf,
 • Karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, yazılımlar
 • Atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler,
 • yöntemler,
 • Kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, yazılımları,
 • Susuz boyama yöntemleri,
 • Yenilikçi üretim teknolojileri (apre, boyahane ve diğer)
 • Ozon kullanımını artıran yeni prosesler,
 • Koku giderici, kozmetikli malzemeler, kir tutmazlık,
 • İthal kimyasal ve diğer malzemelerin yerelleştirilmesi,
 • Kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri,
 • Geri dönüşümlü ve /veya organik tekstiller, doğal lifler.

Son İçerikler