İTÜ Çekirdek

Türkiye’de öğrenci başına düşen aylık burs miktarı 418 TL

Öğrenciler için burs sistemi E-Bursum tarafından, burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu‘nun sonuçları açıklandı.

Türkiye Burs Analizi, ilk düzenlendiği yıl olan 2018’de birçok kurumu bir araya getirip ekosistemin ilk geniş kapsamlı analizini yaptı. 2018-2019 dönemi analizinde ise “Geleceğe Yön, Topluma Fayda” temasıyla, burs ekosisteminin yarattığı etki kapsamlı bir şekilde ele alındı. Burs ekosisteminin daha şeffaf ve bilgilendirici olması amacıyla hazırlanan raporda; Türkiye’deki büyüklüklerine, kuruluş tarihlerine, burs verdikleri alanlara göre çeşitlilik gösteren 30 burs veren kurumun verilerinin analizi yapıldı. Hem kurumların hem de bursiyerlerin detaylı olarak incelendiği raporda; bursiyerlerin cinsiyet dağılımları, şehirlerin, üniversitelerin, bölümlerin ve sınıfların burs alma oranları, kurumların yaşları, dağıtılan burs miktarları gibi veriler analiz edildi.

Aynı zamanda, bu yıl raporun kapsamı genişletilerek kurumların şeffaflık ve yenilikçilik durumları analiz edildi. Bağımsız denetim yaptırma, finansal tabloların paylaşımı, burs dışı programların uygulanma durumları ve daha fazlası tespit edildi. Raporu inceleyen kurumların, şeffaflık ve yenilikçilik durumlarını analiz edebilmeleri için Yenilikçilik ve Şeffaflık Testi oluşturuldu.

En fazla burs verilen fakülte: Tıp Fakültesi

Rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtılıyor. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL. Tüm fakülteler arasında ise Tıp Fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14’ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi’nin. Rapora göre burs verilen öğrencilerin yüzde 65’i kadın öğrenciler olurken, yüzde 35’ini ise erkek öğrenciler oluşturuyor. Sınıf bazlı dağılımda ise üniversite seviyesindeki bursiyerlerin yüzde 24’ünü oluşturan 1. sınıf öğrencileri en çok burs alan öğrenciler. Hakkari 5 bursiyerle en az burs verilen şehir olurken, onu sırasıyla 13 öğrenciyle Tunceli ve 14 öğrenciyle Bitlis izledi. İstanbul ise tüm bursiyerlerin yüzde 19’unu barındırmasıyla en fazla burs verilen şehir oldu.

Rapora Verilerini Paylaşan Kurumlar

 • Afyon Eğitim Vakfı
 • Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı
 • Aydın Doğan Vakfı
 • Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı
 • Bolu Bağışçılar Vakfı
 • Borusan Vakfı
 • Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı
 • Çelikel Eğitim Vakfı
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • Daruşşafaka Cemiyeti
 • Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
 • Eget Vakfı
 • Erenköy Kız Liseliler Derneği
 • Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı
 • Hayat Sende Derneği
 • Eget Vakfı
 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
 • Hüsnü Özyeğin Vakfı
 • İstanbul Sanayi Odası Vakfı
 • İzmit Burs Derneği
 • Köksal Eğitim Vakfı
 • Limak Vakfı
 • Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
 • Mehmet Zorlu Vakfı
 • Rumeli Eğitim Vakfı
 • Sabancı Vakfı
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı
 • Türk Böbrek Vakfı
 • Türk Eğitim Derneği
 • Türk Eğitim Vakfı
 • Vehbi Koç Vakfı

Konuyla İlgili İçerikler

Kolektif House

Son Yatırımlar

Güncel İçerikler