Binaların depreme karşı dayanıklılığını belirleyen Binamod, Founder One’dan yatırım aldı

Kullanıcıya oturduğu yerden satın alacağı veya kiralayacağı binanın deprem performans bilgisini veren, olası deprem hasar durumunu belirleyen ve binaların depreme dayanıklılığını artıran güçlendirme senaryoları tasarlayan Binamod, Türkiye’nin ilk etki yatırım fonu Founder One‘dan yatırım aldı.

Uçtan uca çözüm: Binamod

Geliştirdiği mobil uygulama ile bireysel kullanıcılara risk sorgulama hizmeti sunan Binamod, kurumsal kullanıcılar ve uzmanlar için sahadan veri toplama sürecini yönetiyor. Girişim bu sayede yapıların deprem anındaki/sonrasındaki tepkilerini belirleyerek, sürekli olarak izlenmelerini ve gerektiğinde ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılmasını sağlıyor. Büyük veri ve yapay zekâ teknolojileri ile binalar için risk önceliğinin belirlenmesinden afet sonrası sürecin yönetilmesine kadar olan bütüncül bir hizmet sunuyor.

Binamod, aynı zamanda büyük depremlerin yapılar üzerindeki zararlı etkilerini minimize edebilme potansiyeline sahip sismik sönümleyicilerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Binamod’un hedefi: evlerin depremde en güvenli yer olmasını sağlamak

Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Genel Müdürü Ali Şahin verdiği demeçte;

“Deprem riski, özellikle deprem kuşağında yer alan bölgeler için hem ekonomik hem de sosyal açıdan ciddi bir tehdit oluşturuyor. Binamod, bu tehdide karşı yenilikçi çözümler sunarak, binaların depreme karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkıda bulunuyor. Bu yatırım, sadece finansal bir getiri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal bir değer yaratma ve insan hayatını koruma misyonumuzu da destekliyor. Binamod’un, deprem riskinin azaltılmasında önemli bir rol oynayacağına ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Güncel İçerikler