Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark proje başvurularını almaya başladı

Kadir Has Üniversitesi, Silivri Belediyesi ve Kadir Has Vakfı ortaklığında kurulan Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark proje başvurularını almaya başladı. Odak alanlarına uygun projeleri olan ve teknopark içerisinde faaliyet göstermek isteyen şirketler için bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de teknoparklar Ar-Ge ve girişim ekosisteminin önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Hali hazırda faaliyette olan 86 teknoparkta 9.507 firmada 101.325 personelle 14 binden fazla Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım projesi yürütülüyor.

Bu firmaların toplam satışı 290 milyar TL’yi ve toplam ihracatı da 9.8 milyar doları aşmış durumda. Faaliyete başlama aşamasındaki Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan ve 49 yıllığına Kadir Has Üniversitesi’ne tahsis edilen denize sıfır konumda bulunan 100 dönümlük alanda ilan edilmişti. Bu bölgeyi yönetmek amacıyla Kadir Has Üniversitesi, Silivri Belediyesi ve Kadir Has Vakfı ortaklığında kurulan yönetici şirkete, Girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin deneyimli isimlerinden Latif Ulu, kurucu Genel Müdür olmuştu.

Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark Genel Müdürü Latif Ulu’dan edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden Kadir Has Üniversitesi ile Türkiye’de öncü ve örnek bir çok projeye imza atan Silivri Belediyesi’nin ortak aklıyla faaliyete başlayan Teknopark, Üniversite-Kamu-Sanayi-Sivil Toplum dörtlü sarmalı ekseninde yürütülecek Ar-Ge çalışmalarıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Odak Alanlar

Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin geliştirileceği bir ekosistem oluşturularak akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerileri ile yenilikçi şirketler kurması, özellikle de kadın girişimcileri destekleyecek mekanizmaların ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Teknopark’ın proje başvurularında önceliklendireceği odak alanları Kadir Has Üniversitesi akademisyenlerinin uzmanlık alanları, Silivri Belediyesi’nin vizyonu ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda 10 başlık altında toplanmış durumda.

Bu odak alanların hepsi Sürdürülebilirlik ile ilişkili olduğundan dolayı Teknopark’ın mottosu da “Sürdürülebilir İnovasyon Ekosistemi” olarak belirlenmiş.

Ön kuluçka ve kuluçka merkezi, ortak çalışma alanları ve özel ofis alanlarının bulunduğu Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark’ta faaliyetin Ekim ayında başlaması planlanıyor. Teknopark binalarının içerisinde ve kampüsün bir kısmında spor alanları bulunmakta, ayrıca yaz aylarında denizde yüzdükten sonra çalışmaya devam etmek de mümkün olacak.

Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark’a başvurular www.khasteknopark.com.tr web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Güncel İçerikler