İklim teknolojilerine odaklanan Carbon Maps, 4.3 milyon dolar yatırım aldı

Gıda endüstrisi için kapsamlı, bilime dayalı, veri odaklı bir iklim yönetimi platformu olan Carbon Maps, tohum turunda 4.3 milyon dolar yatırım aldı.

Gıda endüstrisi için kapsamlı, bilime dayalı, veri odaklı bir iklim yönetimi platformu olan Carbon Maps, tohum turunda 4.3 milyon dolar yatırım aldı. Tura, Breega ve Samaipata katıldı. 

Gıda sistemimiz, dünya çapında küresel sera gazı emisyonlarına, ormansızlaşmaya ve su tüketimine neden oplan önemli faktörler arasında yer alıyor. Çiftçilerin nasıl (yalnızca neyi değil) yetiştirdiklerini hesaba katmak, tüketici ürünlerinin çevresel etkisini değerlendirmek için çok önemli oluyor. Değer zinciri boyunca bilgi ve iş birliği gerektiriyor. Carbon Maps de tam bu alanda varlığını hissettiriyor.

Patrick Asdaghi, Jérémie Wainstain ve Estelle Huynh tarafından ortaklaşa kurulan girişim, gıda zincirinin tüm aşamalarında bilime dayalı modeller kullanarak veri toplayıp analiz ederek gıda endüstrisinin çevresel ayak izini çiftçiden tüketiciye (karbon emisyonları, biyolojik çeşitlilik, su kullanımı, hayvan refahı) azaltmasına yardımcı olmayı misyon ediniyor.

Carbon Maps’in SaaS platformu, tarım-gıda endüstrisi oyuncularının, ürünlerinin ve tarımsal ham maddelerinin çevresel etkilerini hızlı, yüksek hassasiyetle değerlendirmelerini sağlıyor. Girişim, yaygın olarak kabul edilen bilimsel modellere ve çevre standartlarına (GHG Protocol, ISO 14040 ve 14044, IPCC) dayanıyor.

Girişimin kurucu ortaklarından Patrick Asdaghi, “Karbon etkisinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik, su tüketimi ve hayvan refahını da dikkate alacak. Derecelendirmeleri oluşturmak istemiyoruz. Hesaplamalara yardımcı olan bir tür SAP gibi araçlar yaratmak istiyoruz.” dedi.

Carbon Maps, şimdiye dek gıda endüstrisindeki her bir sektörü kapsamak için tonlarca çalışma gerektireceğinden, pilot programlarda iki şirketle birlikte çalışıyor. Girişim, her bir kriterin etkisini hesaplamak için mümkün olduğu kadar çok kritere sahip modeller oluşturuyor. 

Güncel İçerikler