Düşük maliyetli temiz et üretimini sağlayan yerli teknoloji şirketi Biftek, 12.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Dünya çapında hayvancılık faaliyetleri sera gazlarının yüzde 15’inden sorumlu. Tüm ulaşım araçlarının toplamından daha fazla bir rakama denk geliyor bu oran. 1 kg kırmızı et üretimi için 15 tondan fazla su, 200m2’ye yakın bir toprak gerekiyor. Ayrıca tüm dünyadaki antibiyotik kullanımının yüzde 80’ini hayvancılık sektörü tek başına yapıyor.

Prof. Can Akçalı, Dr. Erdem Erikçi, Melih Akçalı ve Kerem Erikçi tarafından kurulan ve çalışmalarını Ankara’da sürdüren yerli teknoloji şirketi Biftek INC, tohum turda 12.5 milyon dolar değerleme üzerinden Big Idea Ventures, Kanada’dan Cult Food Sciences, Türkiye’den Sankonline ve TR Angels‘tan yatırım aldı.

Son yıllarda iklim değişikliği, nüfus artışı, su ve toprak kaynaklarındaki kısıtlar, gıda arz güvenliği, artan protein ihtiyacı gibi birçok farklı probleme önemli bir çözüm sunmayı vadeden temiz et teknolojisi konusunda çalışan yerli teknoloji şirketi Biftek, laboratuvar ortamında et üretiminin önündeki en büyük engellerden biri olan büyüme ortamı (growth medium) konusunda araştırma çalışmalarında önemli aşama kaydetti. Temiz et veya kültür eti ismi verilen teknoloji hayvandan küçük bir kök hücrenin alınarak steril ortamlarda kas hücrelerinin elde edilmesi mantığına dayalı. Klasik usullerde hayvanın içinde gelişen hücreler, laboratuvar ortamında büyütülerek hayvanlara olan ihtiyacın önemli ölçüde azalması sağlanıyor.

Kendi alanında ilk girişimlerden biri olan Biftek ilk patent başvurusunu ABD Patent Ofisi’ne 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdi. Konu hakkındaki ikinci patent başvurusunun da yakında yapılacağını bildiren firmanın dünya çapında 15 kadar rakibi bulunuyor. Biftek’in en önemli özelliği, rakiplerinin birbirini taklit eden teknolojilerinde çok farklı bir yaklaşımda bulunarak et üretimi hızlandıran ve maliyetleri düşüren doğal yöntemleri odağına alması oldu.

Özellikle ABD, İsrail, Singapur ve Hollanda gibi ülkeler konuya büyük yatırımlar yapıyor ve yeni girişimlere destek veriyorlar. Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler gıda güvenliği konusunda şimdiden temiz et firmalarına yatırımlarını yapmaya başladılar.

Bu yatırım ile Biftek, büyüme ortamı prototipinin dünyadaki çeşitli kültür eti firmalarında test edilmesi ve seri üretime hazır hale getirilmesi için kullanılacak. Bu kapsamda dünya çapında öncü birçok temiz et firması ile iş birliği anlaşmaları olan Biftek, konu ile yakından ilgilenen klasik et ve gıda firmaları ile de stratejik çalışmalar yapma konusunda temaslarına devam ediyor.

Güncel İçerikler