İTÜ Çekirdek

Teknoloji girişimlerine yeni kaynak: Paya Dayalı Kitlesel Fonlama

Girişimlerin ve toplumsal projelerin kaynak bulabilme sorununa alternatif bir çözüm olarak karşımıza çıkan kitle fonlaması, ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“PK) düzenlemelerine tabidir.

3 Ekim 2019’da SPK, Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Tebliğ) yayınlamıştır.

Tebliğ kitlesel fonlama platformlarının listelenme süreçleri, ortaklık ve yönetim yapılarını, yürütülecek faaliyetlerin esaslı unsurları, yasaklı haller, yatırımlar ve yatırımcılar bakımından getirilen sınırlamalar, sorumluluklar ve fon toplama sürecinin unsurları hakkında düzenlemeler getiriyor.

Tebliğ uyarınca, fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren şirketler; yani platformların, SPK tarafından listeye alınmaları gerekmekiyor. Listeye girebilmek için platformların Tebliğ’de belirtilen nitelikleri taşıması, etkin denetlenme, şeffaflık, kamuyu aydınlatma ve hesap verebilme mekanizmalarına tabi olması gerekiyor.

Tebliğ, yurt dışında yerleşik platformların veya projelerin Türkiye’de yerleşik kişilerce kitlesel fonlanmasına yasak getiriyor.

Nitelikli yatırımcılar hariç , bir yıl içnde yapabilecek yatırım sınırı yirmibin TL. Ancak, yüzbin TL’yi aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirin %10’u olarak uygulanabiliyor.

Tebliğ, teknolojiye dayalı girişimleri önceliklendirmesi, denetleme, şeffaflık, hesap verebilme gibi kurumsal yönetim ilkelerini ön plana çıkarması, kitlesel yatırıma daha yatkın küçük yatırımcıyı ve destekçiyi koruması ve platformlarla ilgili belirlemeler ve makul faaliyet alanı kısıtlamaları getirmesiyle olumlu bir belirlilik sağlamış görünüyor.

Bu içeriğin hazırlanmasına Av. Alperen Gezer‘in desteği olmuştur.

Konuyla İlgili İçerikler

Kolektif House

Son Yatırımlar

Güncel İçerikler