Rekabet Kurumu, fiyat politikaları nedeniyle Sahibinden’e 10.7 milyon TL ceza verdi

Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamı sonucunda, vasıta satış hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik uyguladığı aşırı fiyat politikalarından dolayı Sahibinden.com‘a 10.680.425,98 TL para cezası verdi.

Rekabet Kurumu’nun Sahibinden.com açıklaması:

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.

Yürütülen Soruşturmaya İlişkin

Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un

49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

“Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 01.10.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-36/584-285 sayı ile aşağıdaki
nihai karar alınmıştır:

  • Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin, vasıta satış hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında hâkim durumda bulunduğuna oybirliği ile,
  • Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin bu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullandığına oyçokluğu ile,
  • Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden,
  • Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10.680.425,98 TL idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.”

Güncel İçerikler