KOSGEB’den KOBİGEL ile yazılım sektörü için 200 milyon TL’lik destek

KOSGEB, kobileri desteklemek amaçlı geçtiğimiz günlerde “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” kapsamında KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı’nı duyurdu. Bu destek programı ile 300 bin TL‘si hibe, 700 bin TL‘si geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL‘lik bir destek veriyor.

Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 milyon TL, yazılım sektörü için 200 milyon TL olmak üzere toplam 700 milyon TL’dir.

KOSGEB’in KOBİGEL destek projesi çağrısında amaç; İllerde rekaber avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki Kobi’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi” olarak belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda her il için ayrı sektörler ve bu sektörlere ait “nace” kodları belirlenmiştir.

Peki bu destekten hangi nace kodundaki kobiler yararlanabilir?

 • 14 ile başlayan giyim imalatçıları,
 • 25 ile başlayan fabrikasyon metal ürünleri imalatçıları,
 • 28 ile başlayan makine ekipman imalatı,
 • 26 ile başlayan bilgisayar ve elektronik ürünlerin imalatçıları,
 • 20 ile başlayan kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatçıları ile,
 • 21, 26, 30.3 ve 62 ile başlayan nace kodlarında imalat yapan işletmeler başvuru yapacaktır.

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

 • Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
 • Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
 • Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
 • Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
 • Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
 • Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

Sisteme giriş için KOSGEB Web Sitesini ziyaret ediniz.

Son İçerikler