2016 Yılı Ocak-Haziran Eticaret Verileri (2015 Karşılaştırmalı)

2016 yılı Ocak-Haziran yani ilk iki çeyrek eticaret verilerini BKM’den (Bankalararası Kart Merkezi) aldığımız verilere göre yayınlıyoruz. Yerli ve Yabancı kartların yurtiçi kullanımları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Kısacası Türkiye sınırları içerisinde banka kartı ve kredi kartlarının İnternet üzerinden kullanımlarının tamamı ele alınmıştır.

Öncelikle bir önceki yıl olan 2015 ile Ocak-Haziran’ı karşılaştırdığımızda 2016’nın ilk yarısında eticaret hacminin büyüdüğünü verilere dayanarak söyleyebiliriz. Kapanan eticaret şirketlerinin birçoğunun eticaretin büyümesinin önünde engel olduğu söylenemez. Dikey büyüyen eticaret siteleri bu sektörde ayakta kalmaya, büyümeye ve eticaret hacmini büyütmeye devam edecektir.

2016 yılının ilk yarısı Ocak-Haziran aylarında İnternet üzerinden yerli ve yabancı kartlarla yurtiçinde toplamda 131.759.576 adet İnternet üzerinden işlem yapıldı. Yapılan bu işlem adedinin karşılığında ise 32.516,50 Milyon TL‘lik bir işlem hacmi gerçekleştirildi.

2015 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilerde ise; 109.175.364 işlem adedi karşılığında 25.823,40 Milyon TL’lik bir işlem hacmi gerçekleştirildi.

Bu veriler doğrultusunda 2016 yılını 2015 yılına göre karşılaştırdığımızda Ocak-Haziran aylarında işlem adedinde %20,69 oranında, işlem hacminde (TL olarak) ise %25,92′lik bir büyüme gerçekleşti. Bu oranların sürekli büyüyeceğinin süphemiz yok. Yaşanan olumsuz durumlar bazen büyüme hızını yavaşlatabilir ancak durmasını veya gerilemesine neden olmaz. Eticaret şirketlerinde dikey olarak adlandırılan belli ürün gruplarına yoğunlaşan siteler pazarda kalıcılığı yakalayacaktır. Her ürün kategorisinde satış yapmaya çalışmak, stok maliyetlerini artıracağı gibi, dikey eticaret siteleriyle ciddi bir rekabet olmasına neden olacaktır. Temmuz’da yaşanan olaylar eticaret hacmini nasıl etkilediğini ilerleyen haftalarda göreceğiz.

Aşağıdaki tablolarda eticaret’in 2015’te Ocak-Haziran aylara oranla ne kadar büyüdüğünü tek tek inceleyelim.

20152016 Ocak-Haziran Eticaret İşlem Hacmi (Milyon TL)

2016 eticaret verileri ocak haziran işlem hacmi egirişim
Kaynak: BKM (Bankalararası Kart Merkezi)

20152016 Ocak-Haziran Eticaret İşlem Adedi

2016 eticaret verileri ocak haziran işlem adedi
Kaynak: BKM (Bankalararası Kart Merkezi)

Güncel İçerikler