Erken aşama girişimler için yeni fon: Startupfon Tohum GSYF

Startupfon ve Arz Portfoy’den erken aşama yani tohum ve tohum öncesi girişimler için yeni yatırım fonu Startupfon Tohum GSYF'yi duyurdu. Fon ile 5 yıl içinde yaklaşık 40 girişime yatırım yapılması planlanıyor.

Startupfon’un 2021 yılında kurulan ilk co-invest fonundan sonra, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda Arz Portföy ile birlikte hayata geçirdiği Startupfon Tohum GSYF için SPK’dan onay alındı.

Startupfon Tohum GSYF; Startupfon’un geniş iş ağı, yatırım fırsatlarına erişim, ortak yatırım platformu ve Arz Portföy’ün özel sermaye, girişim sermayesi konusundaki deneyiminin yanı sıra sağlayacağı portföy yönetim hizmetleri ile yatırım yapacağı girişimcilerin global pazarlara açılmasına destek verecek.

Türkiye’de girişim ekosisteminde erken aşama girişimlerin artan yatırım ihtiyaçlarına çözüm olarak kurulan Startupfon Tohum GSYF, öncelikli olarak; B2B, Endüstri 4.0, Fintech ve Web3 odaklı girişimlere yatırımı yapmayı hedefliyor.

Yaklaşık 250 milyon TL büyüklüğe ulaşması hedeflenen Startupfon Tohum GSYF’de 5 yıl içinde yaklaşık 40 girişime yatırım yapılması planlanıyor. Fon, belirlediği öncelikli alanlar olmak üzere, yenilikçi uygulamalar ve teknolojiler geliştiren, kolay ölçeklenme potansiyeli bulunan, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü avantajı olan ve çıkış imkanları öngörülebilen girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyor.

Startupfon Tohum GSYF’de Startupfon’un ilk fonu gibi melek yatırımcı, nitelikli yatırımcı ve diğer yatırımcılarla ortak yatırım yapan bir fon olma özelliği taşımakta. Startupfon kurduğu fonlar ile , özellikle ekosisteme yeni katılan yatırımcılar için bir giriş kapısı olmayı hedefliyor.
startupfon.com üzerinden bugüne kadar 40 farklı şehirden 2500 potansiyel yatırımcı sisteme kaydoldu. Bu yatırımcıların yüzde 76’sı ise daha önce yatırım deneyimi olmayan yatırımcılardan oluşuyor.

Fonun yöneticilerinden Gülsüm Çıracı, konuyla ilgili verdiği özel demeçte;

“Yatırımcıların en büyük problemlerine odaklanarak yatırım fırsatlarına erişim, girişimcilerin değerlendirilmesi, değerleme, yatırım şartları müzakeresi ve portföy yönetimi gibi süreçleri de yönetecekler. Türkiye’de yerleşik erken aşama girişimlere ortak yatırım yapacağız. Startupfon olarak toplamda yatırım yapacağımız girişim sayısı 80’e ulaşacak.”

Arz Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Onuk ise;

“Starupfon Tohum GSYF’nin amacı girişim ekosistemimizdeki erken aşama girişimlere yapılacak yatırımların daha da artmasını sağlarken deneyimli yatırım ekibi ile girişimlere uluslararası ölçeklenme,, iş geliştirme, takım oluşturma, kriz yönetimi gibi konularda destek vererek yerkürenin ve uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlar için çözümler geliştiren yeni nesil girişimlerin yeni istihdam alanları oluşturmasına ve teknoloji ihraç eden şirketlere2 dönüşmesine katkı sunmayı ı hedeflediklerinin altını çizdi. Startupfon ve Arz Portföy’ün güç birliği ile kurulan bu yapının kısa sürede sürdürülebilir ve etkin bir girişim sermayesi yatırım fonu olmasını hedefliyoruz.”

Güncel İçerikler