PwC Türkiye’nin yürüttüğü İklim Finansmanı Hızlandırma programının başvuruları devam ediyor

PwC Türkiye tarafından yürütülen Climate Finance Accelerator (CFA) küresel destek programının 3.’sü için başvuru süresi 5 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

PwC Türkiye’nin yürütücülüğünü üstlendiği, Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Karbon Departmanı (DESNZ) tarafından desteklenen ve sürdürülebilirlik projelerinin geliştirilmesini amaçlayan Climate Finance Accelerator (İklim Finansmanı Hızlandırma-CFA) programı için başvuru süresi 5 Haziran 2023’e kadar uzatıldı. Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projeleri finansal ve teknik açıdan desteklemek üzere bu yıl üçüncü kez düzenlenen CFA Programı kapsamında iklim teknolojileri, enerji, ulaşım, sanayi, ormancılık, atık yönetimi gibi sektörlerden en fazla 10 proje seçilecek.

Seçilen projelerin yatırım süreçleri için gerekli ön hazırlıklarda destek verilecek, ardından proje sahipleri İstanbul ve Londra’daki potansiyel yatırımcılarla buluşturulacaklar.

Küresel bir destek programı olan CFA, ülkelerin küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedeflerini yerine getirmeye teşvik etme amacıyla aralarında Türkiye’nin de olduğu dokuz ülkede gerçekleştiriliyor.

2030 yılına kadar ‘net sıfır emisyon’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren PwC’nin öncülüğünde Türkiye’deki ilk aşaması 2021 yılında başlayan CFA Programı, iklim değişikliği odaklı projeler geliştiren kişilere teknik ve finansal hazırlık, bilgi paylaşımı ve finansmana erişim konularında bir dizi destek, ücretsiz eğitim fırsatı ve geniş bir network sunuyor.

Aday projelerde hangi kriterler aranıyor?

CFA Türkiye şu kriterleri taşıyan projeleri destekliyor:

  • Doğrudan veya dolaylı olarak sera gazı emisyonunun azaltılması bakımından iklim üzerinde ölçülebilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanması,
  • Toplamda 5-150 milyon ABD doları arasında finansmana ihtiyaç duyması,
  • Projenin ön fizibilite veya daha ileri bir aşamada bulunması,
  • Uzun vadede getiri sağlayacak bir iş modeline sahip olması,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal kapsamı artırıcı etkilere sahip olması bir artı olarak kabul ediliyor.

Başvuru linki: https://www.pwc.com.tr/cfa-turkiye-tr

Güncel İçerikler