Yerli girişim Chemic Medikal, kitle fonlama turunda hedefini tamamladı

Hastane, diş klinikleri ve veteriner klinikleri gibi cerrahi işlemlerin yapıldığı alanlarda indikatör stripler aracılığıyla sterilizasyonu kontrol eden Chemic Medikal, kitle fonlama turunda hedefini tamamladı. Efonla üzerinden kitle fonlama turuna çıkan girişim, %5 pay için 500 bin TL'nin üzerinde yatırım aldı. 

Hastane, diş klinikleri ve veteriner klinikleri gibi cerrahi işlemlerin yapıldığı alanlarda indikatör stripler aracılığıyla sterilizasyonu kontrol eden Chemic Medikal, kitle fonlama turunda hedefini tamamladı. Efonla üzerinden kitle fonlama turuna çıkan girişim, %5 pay için 500 bin TL’nin üzerinde yatırım aldı.

Sterilizasyon cihazlarının uygun süre, sıcaklık ve gaz gibi etmenlerinin tam ve yeterli düzeyde etki edip etmediğini pratik bir şekilde gösteren teknolojidir. Bu indikatörler sterilizasyon türüne göre özel olarak üretilen etken maddenin renk değiştirmesi ile çalışıyor. İstenilen renk değişiminin gerçekleşmediği durumda sterilizasyon işleminin tekrar edilmesi gerekiyor. İndikatör strip kullanım kolaylığı ve yüksek doğruluk oranı sayesinde ameliyat sonrası bakteri ve virüs kaynaklı endikasyonların azaltılmasında büyük rol oynuyor.

Farklı çalışma programları kullanan sterilizasyon cihazlarının (otoklav) etkinliğini gösteren indikatör strip üretimi için fon talebinde bulunuldu. Cerrahi işlemler anında steril olduğu düşünülen aletlerin sterilizasyon onayını görsel olarak cerrahi ekibe kısa ve net bir şekilde bildiriyor. Bu sayede cerrahi işlem anında bulaşması muhtemel olan enfeksiyonların önleyici ilk adımı oluyor. Bu işlem ameliyat öncesi ve ameliyat anında etkin olan tüm sağlık personeline ekipmanların temizliği ile ilgili hayati bir bilgi veriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre 2020 yılında toplam 3.722.218 ameliyat gerçekleştirilmiş ve 2021 yılı verisine göre ise 353 milyar 941 milyon TL sağlık harcaması yapılmış. Bu veriler bizlere sağlık sektörünün önemini bir kez daha hatırlatıyor. Her bir ameliyat öncesinde hasta üzerinde kullanılan malzemelerin steril edilmesi gerekiyor. Sterilizasyon işleminin doğruluğunun test edilebilmesi için kullanılan indikatörler operasyon sonrası oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi için hayati bir rol üstleniyor.

Bu indikatörler sadece hastane ve diş hekimliği kliniklerinde değil veterinerler, estetik tıp merkezleri gibi cerrahi işlemlerin yoğun olarak yapıldığı alanlarda da kullanılıyor. İndikatörler sterilizasyon işlemi sırasında ameliyatta kullanılacak aletlerin arasına yerleştirilir işlem sonrasında indikatör türüne göre üzerinde oluşan renk değişimi sayesinde sterilizasyonun istenmeyen mikroorganizmaları öldürücü düzeyde gerçekleştiği teyit ediliyor. Eğer indikatör başarılı sonuç vermiyorsa sterilizasyon işleminin tekrarlanması gerekiyor.

Projede fonlamanın başarı ile kapanıp fon tutarı girişimci hesabına aktarıldıktan sonra 24 ile 36 ay arası kitle fonlamadaki satış tutarı üzerinden geri alım garantisi veriliyor.

Yatırımla beraber girişim, 1. yıl sonunda 43.100 kutu ve 2. yıl sonunda 86.200 kutu indikatör stripler üretmeyi planlıyor.

Güncel İçerikler