Biometrik doğrulamalar yapan yerli girişim Newky, Lojipark ile iş birliğini duyurdu

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation girişimlerinden olan Newky, bugün Lojipark ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Fiziksel dünyanın dijital anahtarı mottosu ile yola çıkan Newky, biometrik temelli çoklu faktör doğrulaması (MFA) sayesinde kullanıcı ile aracın, ekipmanın, donanımın vb. unsurların eşleşmesini sağlamaktadır. Ortaya koyduğu değer önerisi sayesinde dolandırıcılık, suistimal gibi zaafiyetlerin önüne geçmektedir. Lojistik şirketlerine, operasyonlarını kolayca yönetebilmek, geniş taşıyıcı havuzuna erişebilmek ve süreçleri dijitalleştirebilmek adına, hem bir pazaryeri uygulaması hem de B2B SaaS çözümü sunan bir teknoloji şirketi olan Lojipark ile değer önerisini birleştiren Newky, bu anlaşma ile lojistik sektörüne güvenlik alanında dijital bir çözüm üretti.

İmza töreni öncesinde gerçekleştirilen panelde, dijitalleşmenin lojistik sektörüne sağlayacağı faydaların yanı sıra siber ve fiziksel güvenlik konusunun da hibrit bir biçimde ele alınması gerektiği vurgulandı. Panelistler, dijitalleşmenin lojistik firmalarının iş süreçlerini hızlandıracağı, maliyetleri düşüreceği ve verimliliği artıracağı konusunda hemfikir oldular. Ayrıca, lojistikte kullanılan biometrik temelli çoklu faktör doğrulaması gibi teknolojilerin kötüye kullanım ve hırsızlık gibi güvenlik açıklarını da önleyebileceği ifade edildi.

Bir başka konu da afet durumlarında lojistik firmalarının karşılaşabileceği zorluklar oldu. Panelistler, afet durumlarında lojistik firmalarının dijitalleşme sayesinde daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebileceklerini ve kaynakları daha verimli bir şekilde kullanabileceklerini belirttiler. Panelde ayrıca, dünya genelindeki lojistik sektöründe dijitalleşme ve güvenlik konularında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Özellikle, Asya ve Avrupa’daki lojistik firmaların dijitalleşme konusunda lider oldukları, diğer bölgelerde ise dijitalleşmenin henüz yeterince gelişmediği ifade edildi. Bunun ile birlikte, Türk lojistik şirketlerinin fiziksel ve siber odaklı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik dijital çözümler bulma noktasında uluslararası rakiplerine kıyas ile iyi durumda olduğunun da altı çizildi.

Son olarak, panelistlerce ulusal ve uluslararası rakiplerine kıyas ile rekabet avantajlarını tesis edebilmek ve sürdürülebilir kılabilmek adına, startup’lar ile iş birliği yapmanın önemine değinildi. Lojistik firmalarının teknoloji alanında uzmanlaşmış startup’lar ile açık inovasyon çerçevesinde iş birliği yaparak, ARGE maliyetlerini startup’lara transfer etmenin ve birlikte kazanım elde etmesinin de önemli olduğu belirtildi.

Güncel İçerikler