Simülasyona dayalı tıp eğitimi veren Simulands, 10 milyon euro yatırım aldı

Tıp eğitimini iyileştirmek için simülasyona dayalı teknikler geliştiren Simulands, 10 milyon euro yatırım aldı.

Tıp eğitimini iyileştirmek için simülasyona dayalı teknikler geliştiren Simulands, 10 milyon euro yatırım aldı. Yatırım, İsviçreli girişim SHS tarafından geldi.

2019 yılında kurulan girişim, kardiyologların ve ekokardiyografların karmaşık girişimsel prosedürler için nasıl eğitildiklerini, iyileştirme ve sonuç olarak onları daha az riskli hale getirmek için nasıl çözümler geliştirilebileceğini misyon ediniyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kardiyovasküler hastalıklar Avrupa’da erken ölümlerin önde gelen nedeni oluyor. Kardiyak cerrahi, kardiyologlar için günlük yaşamın bir parçası olsa da prosedürleri uygulama fırsatları sınırlıdır ve eğitim için daha etkili bir yol gerekiyor.

Merkezi Zürih’te bulunan Simulands, tıbbi sınıf ve ISO uyumlu insan sınıfı bir simülatör geliştirdi. Kardiyovasküler alanda doğrudan hastalar ve hayvanlar üzerinde eğitim ve araştırmayı en aza indirmek için kullanılabiliyor. Bu da tıp eğitimini daha etik ve prosedürleri sonuçta daha az riskli hale getiriyor.

Girişimin çözümü, gerçek dokunsal tepkiler, gerçek prosedürel görüntüleme rehberliği, cihaz performansının doğru şekilde anlaşılmasını sağlayan, çok çeşitli deneyim ve bilgi düzeylerine hitap eden prosedür deneyimi sunuyor.

Simulands CEO’su Andrea Guidotti, “Teknolojik ve bilimsel yenilikler tıp uygulamalarını ilerletiyor ve doktorların yeteneklerini artırıyor. Hekimlere sürekli öğrenme ve talep üzerine eğitim için yeni araçlar ve yaklaşımlar sunarak, hekimlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve rollerine ve gerekli becerilere odaklanarak tıp eğitimini yeniden düşünmeliyiz.” dedi.

Yeni yatırım, şirketin ticarileştirilmesini ilerletmek ve e-kardiyovasküler eğitim ve öğretimde devrim yaratma vizyonunu büyütmek için kullanılacak.

Güncel İçerikler