İstanbul’daki binaların risk durumunu tespit eden platform: Bina Tespiti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binalardaki risk durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için Bina Tespiti hizmeti sunuyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından her zaman dile getirilen büyük İstanbul depremine karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binalardaki risk durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için Bina Tespiti hizmeti sunuyor. Bu sayede risk altındaki binaların tespit edilip çalışamalar yapılması daha kolay bir hal alıyor.

Bina Tespiti platformu, 2000 yılından önce yapılan ve depremde risk teşkil edecek binaların daha hızlı bulunarak önlemler alınmasına yardımcı oluyor. Platform üzerinden yapılan başvuruların ardından bir ekip bina üzerinde çeşitli testler yapıp kaba örnekleri alıyor. Yapılan analizlerin ardından binanın durumu başvuru yapılan mail adresine detaylı olarak gönderiliyor.

22/04/2006 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Norm ilke ve standartları çerçevesinde düzenlenen ve Belediye Meclisi’nin 14/06/2006 tarih ve 1038 sayılı Kararı ile 24.06.2006 tarihinde onaylanan organizasyon şeması ile; Belediye Meclisi’nin 13.07.2006 tarih ve 1323-1325-1326-1329-1330 sayılı Kararları doğrultusunda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Daire Başkanlığına bağlı İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü 26.07.2006 tarihinde “Bina İnceleme ve Güçlendirme Şube Müdürlüğü” olarak kuruldu. 15.05.2009 tarih 252 no.lu Meclis Kararı ile ismi değiştirilerek “İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT)” adını aldı. 2019 yılında açıklanan Deprem Seferberlik Planı doğrultusunda yapılandırılan Müdürlük bina inceleme çalışmalarına başlamıştır.
İstanbul genelinde binalarla alakalı şunlar gözetiliyor;
  • Binaların deprem risk performanslarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve bu çalışmalar sonucu elde edilen verileri gruplandırarak dijital ortama taşıma, arşivleme için kullanılacak gerekli teknik donanım, ekipman ve yazılımları sağlamak veya sağlatmak,
  • Yapı stoklarının deprem risk performanslarının belirlenmesi, yaklaşık deprem risk hasar analizlerinin yapılması için ihale dosyası hazırlamak veya hazırlatmak,
  • Yapı sağlığının izlenmesi amacı ile yapının dinamik özelliklerindeki değişiklikleri belirlemek ve deprem gibi ani şoklar sonrasında yapılardaki hasarların varlığını, yerini ve derecesini tespit etmek veya ettirmek.
Hızlı Tarama ile bina tespiti projesi, İstanbul’daki mevcut yapı envanterinin Deprem Master Planı’nda açıklanan ikinci kademe değerlendirme yöntemlerini kullanarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumlarını tespit ederek bölgelerin durumunu ortaya koymayı amaçlıyor.
Öncelikli olarak Avcılar ve Silivri ilçelerinde başlayan bu çalışma, İstanbul’un diğer 37 ilçesine yayıldı. Deneyimli teknik personellerden kurulu ekiplerle ziyaret edilen binalarda, Deprem Master Planı’nda tanımlanan ikinci değerlendirme yöntemleri için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştiriliyor.
Bu değerlerin belirlenmesi için ofiste zemin ve depremsellik verilerinin tespit edilmesi, sahada ise;
  • Kolon sıvasının kaldırılarak beton yüzey sertliğini ölçmek amacıyla beton çekici okuması,
  • Kolon betonunun sıyrılarak donatı çapı ve korozyon belirlemesi,
  • Kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınarak kat planının çıkarılması,
  • Duvar tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi,
  • Düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti,
işlemleri yapılarak veri toplanıyor.

Bina Tespiti platformunda, inceleme yapılan binaların hangi ilçede olduğu harita üzerinde belirtiliyor. Haritanın koyu olduğu bölgelerde incelemelerin daha fazla yapıldığı belirtiliyor.

Eğer siz de 2000 yılı öncesinde yapılan binanızın durumu hakkında endişeliyseniz Bina Tespiti web sitesinden başvuru yaparak binanızın ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Güncel İçerikler