SEAL, Trendyol için hazırladığı Firma Performansına Etkileri Raporu’nu paylaştı

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Trendyol için hazırladığı 2018-2021 dönemini kapsayan ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. Rapora göre; 2018 yılında Trendyol satıcılarının %83’ü esnaf ve KOBİ’lerden oluşurken, 2021 yılında bu oran %97’ye çıktı.

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Türkiye önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye’deki tüm işletmelerin gelir tablosu ve bilanço verilerini içeren Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) veritabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre Trendyol’daki esnaf ve KOBİ’lerin oranı artarken, platforma katılan şirketler ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda Trendyol’da satış yapmayan firmalara göre gözle görülür bir büyüme gösteriyor.

Trendyol’da satan KOBİ’ler, satmayanlara göre ilk yıl %10, ikinci yıl %20 daha fazla büyüyor

Raporda, Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan ancak kendileriyle aynı sektörde faaliyet gösteren ve benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandı. Benzer karakteristikler sergileyen firmalar ile eşleştirmelerin yapıldığı projede bu iki grup arasında zaman içinde ortaya çıkan farklar hesaplanarak Trendyol’da satış yapmanın firma performansına etkileri ile ilgili “Elde edilen sonuçlara göre Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl %9.6, bir sonraki yıl ise %20 daha fazla satış yapıyor” sonucu ortaya çıktı.

Trendyol satıcıları ilk yıl %6,5, ikinci yıl %12,3 daha fazla istihdam sağlıyor

Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla, satışın gerçekleştiği ilk yıl %6.43, bir sonraki yıl ise %12.3 daha fazla çalışan istihdam etmektedir. Trendyol’da satış yapmak firmaların istihdam artışına da pozitif yansıyor. Trendyol satıcıları, diğerlerine göre, istihdamlarını satışın gerçekleştiği yıl 3 yüzde puan, bir sonraki yıl ise 2.5 puan daha fazla artırıyor. 

İşgücü verimliliği yüzde 5 daha fazla

Satışın gerçekleştiği yıl %1.62, bir sonraki yıl ise %5 daha yüksek işgücü verimliliği ile faaliyet gösteren Trendyol satıcıları, çalışanlarına ilgili yıllarda sırasıyla %22 ve %12 daha yüksek ücretler ödüyor. Bunun yanında, Trendyol satıcı sayısının toplam firma sayısı içindeki payının artması rekabeti iyileştirici bir etki ortaya çıkarıyor.

2 kat fazla patent başvurusu yapıyorlar

Trendyol satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl 2 kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor. 

Trendyol satıcılarında kadın istihdamı oranı %35

Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl %13.9, bir sonraki yıl ise %22 daha fazla kadın istihdam ediyor. Trendyol satıcılarında gerek ortalama kadın çalışan sayısı gerekse kadın çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı, analizin yapıldığı 2018-2021 döneminin tüm yıllarında Trendyol’da satış yapmayan ama Trendyol’da satış yapanlarla benzer karakteristik özelliklere sahip firmalara kıyasla daha yüksek. 2021 yılında genel kadın istihdamı oranı%25 civarında iken Trendyol satıcıları için bu oran %35 verilerine yer verildi.

“Trendyol, esnaf ve KOBİ’lerin performansına ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapıyor”  

Projenin çıktılarını değerlendiren Trendyol Grubu İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, “Bu çalışmada, Trendyol’da satış yapmanın, esnaf ve KOBİ’lerin performansına etkileri ölçülmektedir. Türkiye’deki tüm işletmelerin bilanço ve gelir tablosu verileri ve uygun ekonometrik yöntemler kullanılarak yapılan bu çalışma, iyi işleyen pazaryerlerinin, bulundukları ülkedeki şirketlerin dönüşümüne yaptıkları katkıyı ortaya koyan bir ilktir. Trendyol’da satış yapan esnaf ve KOBİ’ler, Trendyol’da satış yapmayan benzer özellikteki diğer şirketlere kıyasla daha verimliler, satışlarını ve istihdamlarını daha hızlı artırıyorlar, daha fazla marka-patent tescili yaptırıyorlar ve daha yüksek kadın istihdam oranına sahipler. İki grup arasındaki performans farkının, Trendyol kaynaklı olduğunu görmek, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Çalışmanın sonuçlarının, ülkemizin 12’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık sürecinde yapılacak tartışmaları zenginleştirmesini umut ediyoruz. Dijital teknolojilerin liyakat, şeffaflık ve kapsayıcılık eksenlerinde, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kaldıraç olarak kullanılmasını diliyoruz.” dedi.

Güncel İçerikler