Yerli girişim Werk, APY Ventures’tan 150 bin dolar yatırım aldı

APY Ventures Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 150 bin dolar çekirdek yatırımı alan Werk, pandemiyle birlikte çalışma hayatında yaşanan değişikliklerle kalıcı hale gelen ve büyük ivme kazanan remote ve hibrit çalışma ile takımların büyük bir ihtiyaç duyduğu iş birliği, verimlilik ve iletişim konularına yönelik uçtan uca bir çözüm sunuyor. 

Ağustos 2020’de Emin Görgün, Baran Öncel ve Saim Emre Kanat tarafından kurulan Werk, kullanıcılarına farklı projeleri, sprintleri ve takımları için oluşturabilecekleri farklı kanallar içerisinde iletişim, görev takibi, dokümantasyon, dosya paylaşımı, görev takvimi ve daha birçok konuda geliştirdiği özelliklerle bütüncül bir hizmet sunuyor. Werk ayrıca takımların yönetmekte zorlandığı dijital ürün kalabalığını ortadan kaldırıp daha iyi bir deneyim ve iş akışı sağlıyor.

“Werk’ün büyük bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz”

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, Türkiye startup ekosistemine yatırım yapmaya devam ediyor. Banka’nın yüzde 100 iştiraki olan Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Emin Özer; Türkiye startup ekosisteminin gelişimi için girişimcileri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Özellikle pandemiyle birlikte çalışma hayatında yaşanan değişikliklerle kalıcı hale gelen ve büyük ivme kazanan remote ve hibrit çalışma konusunda Werk’ün büyük bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz. Startup GSYF girişimcilik ekosistemi ile ilgilenen tüm yatırımcıların kolaylıkla yatırım yapabileceği, Borsa İstanbul’da işlem gören ilk Girişim Sermayesi Yatırım Fonudur. Startup GSYF Werk ile birlikte son bir yıldaki 10. Yatırımına imza atmış oldu.” dedi.

Hedef, Global Ölçekte Her Boyuttaki Takıma Verimlilik Sağlamak

Werk, uzaktan çalışan takımların kullandığı bir dijital araç olmaktan çok, iş yapış biçimlerine direkt etki ederek, bir takım oyuncusu statüsünde işin parçası haline gelmeyi hedefliyor. Tek bir platformda tüm süreçlerin yönetilmesini sağlayan Werk, geliştirdiği kolay kullanılabilir deneyimle non-tech takımların ve aynı zamanda teknolojik adaptasyonu yüksek ekiplerin de kolayca kullanabileceği bir çözüm oluşturuyor. 

Günlük Takım İçi İletişimi Kolaylaştıran Voice Chat:

Werk’ün odaklandığı başlıca problemlerden biri olan verimsiz video toplantıları çözmek için geliştirdiği asenkron ve senkron voice chat özelliği sayesinde gün içerisinde yapılan video toplantılara farklı bir alternatif getirerek ses kanalları aracılığıyla daha hızlı, daha verimli ve daha dinamik yapılmasını sağlıyor. Böylece ekip içerisinde kısa toplantılar, bilgi alışverişleri için video görüşme organize etmeye gerek olmadan, sanki ofis içerisinde, ekip arkadaşları yan yanaymış gibi iletişim kurabiliyorlar. Buna ek olarak, remote ve hibrit takımların asenkron bir şekilde kolabrasyon yapmasına olanak sağlayarak farklı zaman dilimlerinde iletişim problemlerini de ortadan kaldırıyor ve aynı anda, aynı görüşmede bulunma zorunluluğu olmadan bir konu üzerine görüşme yapılmasına olanak sağlıyor.

Tüm Süreçlerin Yönetimi Sağlayan Görev Yönetim Aracı

Uzun yıllardır farklı görev yönetim araçlarını aktif şekilde kullanan teknoloji takımlarına ek olarak pandeminin getirisi olan remote ve hibrit çalışmayla beraber teknik olmayan ekipler için de görev yönetim araçları bir ihtiyaç haline geldi. Fakat mevcut araçların karmaşıklığı ve kolay bir kullanım sağlanamamasından dolayı Werk, görev yönetim aracını daha basit ve herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan kullanılabilir hale getirdi. Olabildiğince esnek ve özelleştirilebilir bir görev yönetim aracı sunan Werk, aynı zamanda farklı takımlar için hazırlanan farklı görev yönetim şablonları ile de ön plana çıkıyor.

Mesajlaşmadan Daha Fazlası: Thread Chat

Werk’ün takım içi iletişimi sağlamada bir diğer özelliği olan thread chat, klasik mesajlaşmadan farklı olarak bir konu özelinde thread oluşturarak hangi mesajın hangi konuya ait olduğu ve kime cevap verildiği karmaşasını da ortadan kaldırıyor.

Zenginleştirilmiş Dokümanlar: Hyperdocs

Dokümantasyonun yalnızca bir yazı dizisinden ibaret olmadığını vurgulayan Werk, aynı zamanda bu kadar önemli bir elementin diğer özelliklerle de iyi bir uyum içerisinde olması gerektiğini düşünüyor ve bu sebeple hyperdocların tasklarla entegre olabilmesini, birden fazla kullanıcının aynı doküman üzerinde çalışabilmesini ve iletişim halindeyken de doküman paylaşımının basit ve etkili yollarla iletilmesini sağlıyor.

Güncel İçerikler