Sizlere ilk kez Temmuz 2020’de duyurusunu yaptığımız haberde Türkiye İş Bankası’nın Moka Ödeme Kuruluşu’nu 3.8 milyon dolara satın almak için görüşmelere başladığını aktarmıştık.

Bu akşam KAP’ta yapılan bir açıklama ile bu satın almanın tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Aşağıdaki açıklama haricinde daha fazla detay edindikçe sizlerle ayrıca paylaşacağız.

KAP açıklaması:

“Bankamız Yönetim Kurulunun 27.07.2020 tarihli kararıyla Genel Müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak MOKA Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin %100 oranındaki payının Bankamıza devri gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”