Marmara Üniversitesi’nin girişimleri desteklediği MİTTO’20 Sanal Hızlandırma Programı’ndan mezun olan 16 girişim

Marmara Üniversitesi’nin İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)’nun hayata geçirdiği MİTTO’20 Sanal Hızlandırma Programı Demo Day Programı‘nın ilk girişimleri mezun oldu.

Seçilen 16 girişimin sunum yaptığı Demo Day’de iki girişim, Tospaa ve Tele Rehab TR, dönem boyunca en çok gelişme gösteren ekipler olarak dereceye girdi ve bir ödül aldılar.

Sunum yapan girişimler:

 1. Predirisk: Firmaların bireyler ve tüzel kişiler ile finansal iş yapış biçimi hakkındaki kararlarına destek sistemi olarak geliştirilmiş, 360 derece kapsamlı Finansal Skorlama ve Raporlama aracıdır.
 2. QuAS Robotic: Endüstriyel seri üretimdeki kalite kontrollerini gerçekleştirmek için bilgisayarlı ve robotik sistemler kullanarak ekonomik çözümler üretir. Görüntü işleme teknolojisi ve matematiksel model bazlı yöntemler kullanarak, pahalı ekipman ihtiyacından kurtulmayı hedeflemektedir.
 3. Move On: Bilgisayarlı Görü, Yapay Zeka ve Elektromekanik teknolojileri ile Tarım4.0 ve Endüstri4.0 kapsamlarında disiplinlerarası yüksek teknoloji çözümleri geliştiren, hiç durmadan sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi ve geliştirmeyi amaç edinmiş yalın girişimdir.
 4. Etiix: Tamamen kendi geliştirmiş olduğu yazılımlar ile işletmelere web sitesi üzerinden, online şirket değerlemesi (pratik ve detaylı) ve finansal performans ölçüm hizmetleri vermektedir. Ürünleriyle şirketlerin finansal değerlemesi ve ‘best practice benchmark”lara göre puanlanmış rasyo analizleri ve performans ölçümleri daha hızlı, uygun bütçeli ve bilimsel bir şekilde yapılmaktadır.
 5. Tabaseç: Tarımı yapılan kültür bitkilerinin hepsinde kullanılabilme özelliğine sahip, bitki gelişme ve büyümesinde mutlaka gereksinim duyduğu inorganik ve organik maddeleri içeren ve tohumla birlikte toprağa uygulanan, zamanla çözünerek bitkilerin tüm gereksinimlerini kök çevresine veren doğal ve çevreci bir üründür.
 6. Komşu Bostan: Yerel üreticileri tüketicilerle buluşturan tanıtım ve dijitalleşme platformudur. Üreticileri öne çıkararak onların dijitalleşmesine ve markalarını güçlendirmesine destek olmaktadır Komşu Bostan’ın sağladığı hizmetler sayesinde fiziksel ve online aracıların komisyon maliyetlerine katlanmak zorunda kalmayan üreticiler, emeğinin karşılığını alırken tüketiciler ise ürünlere değerinde sahip olmaktadır.
 7. Socialhunters: Instagram hesabına dair ayrıntılı analizler ile birlikte ekstra ilginç özellikler sunarak verimliliği artıran Instagram tabanlı bir uygulamadır. Socialhunters uygulamasını kullanarak kimlerin sizi hikayelerinden gizlediğini ve mevcut gizlemeyi kaldırması durumunda ne zaman kaldırdığını görebilmenizi sağlamaktadır.
 8. Tospaa: Çocuklar için bilgi-işlemsel düşünme (kodlama) becerilerini geliştiren araçlar tasarlamaktadır. Tospaa bilgisayarsız kodlama oyunu ile hem bilgisayarsız sınıflarda kodlama eğitimi mümkün hale gelirken hem de çocuklarda ekran bağımlılığı riskini azalmasını sağlamaktadır
 9. Hexagon İleri Malzemeler: TÜBİTAK desteği ile kurulmuş mühendislik polimerlerinin sentezi ve polimer matrisli kompozitlerin hazırlanması üzerine çalışan bir inovasyon şirketidir. Yüksek kaliteli ses ve ısı yalıtımı için yanmayan, ateşe maruz kaldığında duman ve toksik gaz salınımı yapmayan, -250/+300oC gibi geniş bir sıcaklık aralığında özelliklerini koruyabilen, hafif polimerik köpük üretimini gerçekleştirmektedir.
 10. WeaThermo: Sporcuların “sıcaklık algılarını ” değiştirerek performans kayıplarını %25’e kadar önleyen, termoelektrik malzemeler kullanarak kişisel soğutucu-ısıtıcı bileklikler geliştiren bir girişimdir.
 11. EBASC: Orta ölçekli şirketlerde çalışan analizi ile sorunları tespit eden, çözüm önerileri sunan, uygulanan çözümlerin verimliliğini değerlendirip şirket işveren markası konumunu belirleyen SaaS modelidir. Hedeflediği çalışan veri havuzu ile şirket çalışan gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını sektörel ve ulusal çapta değerlendirme imkanı sunmaktadır.
 12. EcoTravel; insanların tatil alışkanlıklarını dönüştürerek gezmek istedikleri rotayı optimize edip, konaklama ve ulaşım çözümlerinde karbon emisyonunu minimuma indirerek fayda yaratan tercihler sunmaktadır. Diğer rota uygulamalarından farklı olarak, bulunduğu lokasyondaki kullanıcıya doğal ve kültürel mirasların kişisel bir deneyim halinde sunulmasını sağlayan EcoTravel, aynı zamanda konaklama ve ulaşım partnerleriyle de farklı süreçlerde kullanıcıyı deneyime dahil ederek onları ekolojik dönüşüm sürecinin önemli birer fayda sağlayıcıları haline getirmektedir.
 13. Çakır: Doğal afet sonrası arama-kurtarma çalışmalarında canlı tespitinde; madencilik ve sismik faaliyetlerde, insan erişimi için tehlikeli ve imkansız bölgelerde keşif amaçlı, modüler, yılansı robotların tasarımını ve üretimini gerçekleştirmektedir.
 14. Psikomore: Kişiye özel olarak programlanmış psikolojik servisler ile 360 derece danışmanları bilişsel ve sosyal olarak destekleyecek bir dijital iyi hissetme platformudur. Bununla birlikte STK aracılığı ile şiddet mağduru kadın ve çocuklara ücretsiz psikolojik destek vermektedir.
 15. Tele-Rehab TR: Sağlık kuruluşları ve özel şirketlere altyapı hizmeti sunarak, hastalara Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetlerini dijital olarak ulaştırmalarına destek olmaktadır. Platform as a Service modeliyle geliştirilen Tele-Rehab TR platformu sayesinde; hasta ile sağlık profesyoneli canlı görüşme gerçekleştirebilmekte, hastanın egzersiz ihtiyacı uzaktan erişimle değerlendirebilmekte, egzersiz havuzundan kişiye özgü tedavi programları oluşturularak takip gerçekleştirilebilmektedir.
 16. Zemin İyileştirme: Mikroorganizmalardan faydanılarak sektörü de iyileştiren, çimento ve benzeri ürünler ile birlikte veya tek başına kullanılan çevre dostu üründür.

Güncel İçerikler