Migros, ödeme hizmetleri dünyasına Moneypay ismiyle giriş yapıyor

Migros, KAP’ta yayınladığı bir açıklama ile ödeme sistemleri dünyasına Moneypay ismiyle giriş yaptığını duyurdu. Şirket tarafından henüz bir bülten yayınlanmadı ancak KAP açıklaması ile bu durum resmileşti.

Migros’un KAP açıklaması:

“Bilindiği üzere, Şirketimiz Migros Ticaret A.Ş., e-ticaret alanındaki Sanal Market operasyonlarını mevcut mağazaları üzerinden kendi bünyesinde yürütmekte ve bu alanda büyümeye devam etmektedir.

Diğer taraftan, Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki mevcut durumda gayri faal olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.’nin şirket unvanının Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“Moneypay”) olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
Bu suretle, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarımızda daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, bağlı ortaklığımız Moneypay’in sermayesinin hem iç kaynaklar hem de sermaye taahhüdü yoluyla 10.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırımına Şirketimiz tarafından 6.400.000 TL sermaye bedeli ile iştirak edilecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

Detayları öğrendikten sonra sizlere daha net bilgi vereceğiz.

Güncel İçerikler