Türkiye’de eodev.com adresinde hizmet veren Polonya merkezli sosyal öğrenme ağı girişimi Brainly, COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili fikir ve düşüncelerini sordu.

2000’in üzerinde öğrencinin katıldığı araştırmada öğrencilerin yaşadıkları problemlerle ilgili ilginç sonuçlar çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin “uzaktan eğitim” ile ilgili hem pozitif hem de negatif buldukları yanlar ortaya çıkıyor. Öğrenciler, “uzaktan eğitim”in sağladığı “dersleri tekrar izleyebilme” imkanını faydalı bulunurken, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla birebir iletişim kuramamalarını ise büyük bir zorluk olarak görüyor.

Öğrencilerin yaşadıkları zorluklar:

  • “Uzaktan eğitimde seni en çok zorlayan nedir?” sorusuna öğrencilerin %50.4’ü “öğretmen ile iletişime geçememek” olarak cevap veriyor.
  • İkinci en büyük problem olarak ise öğrencilerin %41.9’u “derslere odaklanma zorluğu”nu gösteriyor.
  • “Arkadaşlarımın yanımda olmaması” ise %38.1 ile öğrencileri uzaktan eğitmde en çok zorlayan 3ncü madde olarak öne çıkıyor. Sınıfların sağladığı sosyal ortamın, öğrenme psikolojine de etkisinin olduğu, öğrencilerin bu sosyal ortamı faydalı buldukları ve özledikleri göze çarpıyor.

Uzaktan eğitimin olumlu yanları:

  • Eodev.com’un anketinde öğrencilere uzaktan eğitimin olumlu yanlarını da sorulmuş.
  • Öğrencilerin %62.2’si “kaçırdığı dersleri yeniden izleyebilmenin” uzaktan eğitimin en olumlu yanı olduğunu belirtiyor.
  • Öğrencilerin %55.6’sı ise “derslere istediğim yerden katılabilmek” uzaktan eğitimin en büyük avantajı derken, %49.6 ise “anlamadığım yelere internetten anında bakabilmem” en büyük avantaj diyor.

Öğrenciler daha çok çalışıyor:

  • Öğretmenlerin verdiği ödevlerin ise uzaktan eğitimle birlikte bir değişim gösterdiği görülüyor.
  • Öğrencilerin %53.9’u “öğretmenlerin verdiği ödevlerin arttığını” belirtirken, %20.3’ü ödevlerinin azaldığını, %23.7’si ise ödev miktarının aynı kaldığını söylüyor.
  • Öğrencilerin %42’si okulların açık olduğu döneme göre daha çok çalıştığını, %22.7’si ise daha az çalıştığını ifade ediyor.

Özetle; bu dönemde, öğrencilerin öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kuramıyor olmalarının zorluklarını yaşarken, dersleri tekrar tekrar ve mekandan bağımsız olarak izleyebilmenin kolaylığını yaşadıkları ortaya çıkıyor.