Cube Incubation, Deeptech.ist projesiyle İSTKA’dan fizibilite desteği almaya hak kazandı

Türkiye’de derin teknoloji tabanlı girişimcilere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation; İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) 410 bin TL’lik fizibilite desteği almaya hak kazandı.

Desteğe uygun görülen Deeptech.ist (Derin Teknolojili Girişimler İçin Uluslararası Kuluçka Merkezi) projesiyle Cube Incubation; uluslararası derin teknolojili girişimcileri yetiştirecek bir üs haline gelmeyi planlıyor. Teknopark İstanbul koordinasyonunda İSTKA’nın denetiminde 9 ay sürmesi hedeflenen fizibilite projesini 24 aylık güdümlü proje desteği takip edecek. Fizibilite sürecinde; Teknopark İstanbul’un 3. Etap binaları kapsamında yapımı süren yeni kuluçka merkezi binasının derin teknoloji girişimcileri için uygun altyapı ve ayni destek mekanizmaları ile güçlendirilmesi planlanıyor. İSTKA desteğiyle güçlenecek kuluçka merkezi; farklı dikeylerde çalışmalar yürüten pek çok girişimciye hizmet verecekken; her yıl 20 adet uluslararası girişimci yetiştirecek. Ayrıca siber güvenlik ve biyomühendislik gibi alanlarda da farklı programlar da girişimlerin hizmetine sunulacak.

Girişimcilik faaliyetlerinin ülke ekonomileri için önemi her geçen gün daha da artıyor. Küresel Girişimcilik Monitörü’nün (GEM) yaptığı araştırmada ulusal ekonomik büyüme ile girişimciliğin ulusal seviyesi arasında istatistiksel olarak pozitif ilişki olduğu görülüyor. Türkiye’nin de yenilikçiliğe dayalı ekonomik kalkınma evresine geçiş aşamasındaki beş büyük ekonomiden birisi olduğu düşünüldüğünde yenilikçilik odaklı teknoloji girişimlerinin desteklenmesi kritik hale geliyor. Bu anlayıştan yola çıkan Cube Incubation İSTKA desteği alan Deeptech.ist projesiyle Türkiye’de derin teknoloji alanlarında geliştirmeler yapan girişimcilere özel sunacağı desteklerle bu girişimlerin ülke ekonomimizi küresel ekonomiler arasına taşımasını yakından destekleyecek.

Deeeptech.ist ile kuruluşundan itibaren global yapılanmaya sahip olan girişimciler yetiştirilecek

Dünyada girişimcilik ekosisteminin yöneldiği alanda hizmet etmeyi amaçlayan Derin Teknolojili Girişimler İçin Uluslararası Kuluçka Merkezi Projesi olarak adlandırılan Deeptech.ist ile; kuruluşundan itibaren global yapılanmaya sahip olan girişimciler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ülkemizin girişim ekosisteminde bir ekol haline gelme potansiyeli taşıyan Deeptech.ist projesiyle Cube Incubation; girişimler için stratejik öneme sahip birçok konuda sürdürülebilir, çağdaş ve bilimsel temellere dayanan destek mekanizmalarını kurarak, bölgede en nitelikli girişimcilik merkezlerinden biri olmayı ve katma değer üreten derin teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda girişimlerin genel olarak yasadıkları problemlere çözüm yolları bulunması, global pazara açılmalarındaki engellerin kaldırılması ve uluslararası anlamda başarı yakalamaları için en uygun metotlar belirlenmesi hedefleniyor. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, küresel markaların yaratılması ve ticarileştirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesi projenin ana hedefleri arasında yer alıyor.

Güncel İçerikler