Üç Bakanlık kararı ile Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri personeli, evden çalışabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üç bakanlık ortak kararı doğrultusunda son paylaştığı bildiri ile Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde evden çalışmasına uygun olan personellerin bu haktan yaralanmasının önünü açtı.

Konuyla ilgili yayınlanan bildiri:

“4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanında muafiyetlerden ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.

Covid-19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında;

ilgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak bir karar alınmıştır.

Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan aynı sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceklerdir.

İki aylık bu ‘geçici’ uygulama ile; TGB’lerde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.

Bahsekonu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak uzaktan çalışma konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.”

Güncel İçerikler