Fanaliz: Gerçek veya tüzel kişilerin kredi riskini ölçebilen online platform

Türkiye’deki girişimleri paylaştığımız serimize bugün Fanaliz ile devam ediyoruz.

Atakan Yücel, Kerem Durası, Evren Durası ve Eren Durası tarafından Ağustos 2016‘da İstanbul merkezli kurulan yerli girişim Fanaliz, gerçek veya tüzel kişilerin kredi riskini yüzlerce veriyi inceleyerek saniyeler içerisinde ölçebilen bir karar destek sistemidir.

Fanaliz, finansal teknoloji (fintech) alanında faaliyet göstermektedir. Özelleştiği alan ise risk analitikleri ile birlikte şirketlerin hem iç hem de dış kaynaklardan elde edilen veriler ile daha iyi finans ve satış kararları vermesini sağlayan derecelendirme sistemlerinin geliştirilmesidir.

Fanaliz’in hedefinde 5 ülke var

Hedefleri arasında yerelde aylık 50 bin işlem için kredi skorlama hizmetinin Fanaliz üzerinden sağlanmasıdır. Global hedefi ise girişimin Türkiye dahil beş farklı ülkede çalışabilir hale gelmesi ve uluslararası bir kredi risk yönetim çözümü olması yönündedir.

Fanalize, şirketlerin karar alma süreçlerini dijitalleştirerek esnek, hızlı ve uygun maliyetli karar destek hizmeti almasını sağlıyor. Sunulan değer önerisi şirketlerin doğrudan finansallarına etki edecek şekilde satış gelirlerinin artırılması ve alacak riskinin düşürülmesidir.

Analiz sonucu örneği

Analiz Sonucu Örneği

Girişimin kurulduğu günden bu yana yaşadıkları zorlukları sorduğumuzda, kurucu ortak Atakan Yücel; “FinTek ülkemizde son dönemde gelişmekle birlikte, gelişmiş ülkelerdeki örneklere göre Türkiye’deki pazarın hem potansiyel anlamında hem de regülasyon anlamında alması gerektiği yol bulunmaktadır. Temel olarak yaşadığımız zorluklar, diğer girişimlerle benzeşmekte olup, ölçeklenme noktasında ülkemizin dışında çözüm geliştirebilen bir yapıya bürünmemiz gerekmektedir. Son zamanlarda exitler yaşansa da, yatırım anlamında ekosisteminin gelişiminin girişimimizi büyütme noktasında fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Banka ve sigorta şirketlerinin, FinTek şirketleri ile yapacağı işbirliklerinin bu süreci olumlu yöne çevireceğine inanmaktayız.” açıklamasında bulundu.

Girişiminizin Türkiye’nin ekonomisine katkısı nedir?

“Girişimimiz şirketlerin müşterilerine doğru risk yaklaşımı ile satış yapmasını sağlamaktadır. Şirketler açısından veri odaklı stratejiler geliştirilmesini sağlayarak, nakit akışı düzenli ve sürdürülebilir bir finansal yapının oluşturulmasına katkı sağlamaktayız. Verinin demokratikleşmesi ve şirketlerin finansal anlamda iş yaptıkları müşterileri hakkında detaylı sistemlere sahip olması, genel anlamda ülkemiz ekonomisi açısından da daha istikrarlı bir yapı oluşturulmasında fayda sağlamaktadır.”

İlk kez yer verdiğimiz Fanaliz‘i yakından takip ediyoruz. Girişimle ilgili her türlü gelişmeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncel İçerikler