Toplumsal meselelere sosyal inovasyon ile çözüm üretmek isteyenleri bir araya getiren sosyal inovasyon platformu imece, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ meselelerinin ardından yeni sürecinde, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ konusuna odaklanıyor.

Eşitsizliklerin Azaltılması

Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi, herkes için erişilebilir eğitim, iş ve sosyal imkânları sağlama ile mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıracak sosyal girişimlerin hayata geçirilmesini hedefleyen 3. Destek Programı’nın kapsamı, uluslararası kalkınma kuruluşları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından alanının uzman isimlerinin katılımıyla, düzenlenen etkinlikte açıklandı. ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ başlığı altındaki bu meselelere çözüm getirecek sosyal girişimcilerin başvurması için, canlı yayınla geniş kitlelere de ulaştırılan açık çağrı yapıldı.

‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ hedeflerine odaklanan ilk iki programda, 25 insiyatif ve sosyal girişimin projelerinin hayata geçmesi için destek veren imece, 3. Destek sürecinde, ‘İTÜ Çekirdek’ ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ile desteklerinin kapsamını genişletiyor. Bu işbirliği kapsamında, programa başvuru sonucu seçilecek sosyal girişimler, imece ve İTÜ Çekirdek ortaklığındaki kuluçka programında girişimlerini geliştirme fırsatı elde edecek; ayrıca mentorluk, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal işbirliği ve hibe kaynaklarından yararlanabilecek.

Son Başvuru ve Başvuru Bağlantısı

Sosyal etki odaklı girişimcilere açık olan imece’nin 3. Destek Programı başvuruları, 9 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurunuzu bu bağlantıdan yapabilirsiniz.

imece Destek Programı nedir?

imece bünyesinde açılan Destek Programları ile, sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen girişimci adayları arasından seçilen takımlara; eğitim, mentorluk, ağ gibi katkıların yanı sıra hibe desteği veriliyor. Bu destekler sayesinde fikir ve projeler, sürdürülebilir iş modellerine dönüştürülebiliyor.

imece, her 7 ayda bir açılan Destek Programı sürecinde, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirlenen bir temaya ve temayla ilgili meselelere odaklanıyor.

imece, başlangıç olarak kendisine 3 ana konu belirledi: “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması.” Bu üç temanın fonlanmasını ise Zorlu Holding üstlendi. imece ekibi, açılacak yeni Destek Programı süreçlerine yeni fon sağlayıcılar bulmak için iş dünyası ile görüşmelerini sürdürüyor.