Günümüzün teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcıları ile dünyanın öncü kurum ve kuruluşlarının tek çatı altında toplandığı World Cities Congress İstanbul 2019, geleceğin şehirlerini tasarlamak için, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, IBB ve İSBAK işbirliği ile teknoloji odaklı fikirlere sahip girişimcileri Girişimci Fikir Yarışması Sustainbul Ideathon yarışmasında buluşturdu.

Girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç duydukları kaynağı toplumdan edinmesini sağlayan bir kitlesel fonlama platformu olarak çalışan Arıkovanı, Türkiye’nin yerli teknoloji üretimini artırmayı ve topluma teknoloji üretimine destek olma bilincini kazandırmayı hedefliyor.

World Cities Congress İstanbul kapsamında gerçekleşen yarışmada yerlerini alan projeler:

NB Sens: İçme ve kullanma sularındaki mikrobiyal kirliliğin tespitini tam otomatik olarak yapabilen online takip cihazı geliştiriyor.

Pulsec: Bozulmuş veya tamiri mümkün olmayan elektronik atıkları çocuklarla beraber açarak aynı zamanda hala kullanılabilir durumda olan motor, mıknatıs, pervane ve benzeri parçaları kurtarmayı hedefliyor.

Hergele: Sürdürülebilir, çevreci ve kentsel parametrelerin oluşturduğu kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir istasyonsuz elektrikli scooter kiralama/satış modeli olmayı hedefleyen platform.

Smart.ist: Toplu taşımanın daha kullanılabilir hale gelmesini ve insanlar tarafından kullanılmasını teşvik edip trafik sorununa çözüm üretmeyi hedefleyen girişim.

Afet Savar: Afet anlarında yapılması gerekenlerle ilgilli halkı bilgilendirmeyi ve bilinçli bir biçimde hareket edilmesini sağlayan uygulama.

LEDSgrow: İstanbul’da yaşamını devam ettiren insanlara, daha yaşanabilir, daha çok yeşil alana ve daha az çöp ve hava kirliliğine sahip bir şehir sunmayı ve bu yeşil alanlar çoğalırken de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen uygulama.

Akıllı Kart: Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve hareketlilik niteliklerinin, teknolojiden güç alarak tasarlanacak akıllı ulaşım sistemleri aracılığıyla İstanbul’a kazandırılmasını ve İstanbul’u akıllı bir şehre dönüştürmeyi hedefleyen girişim.

Sustainbul Ideathon 2019 yarışmasını kazanan projeler: NB Sense, LEDSgrow, Afet Savar

Kongrenin üçüncü ve son günü akademisyenler, İsbak, Turkcell ve İBB yetkililerinden oluşan jürinin seçimiyle Turkcell Sustainbul Ideathon yarışmasını ilk 3’e giren projeler NB Sense, LEDSgrow, Afet Savar kazandı ve bu projelerin uygulanabilirliği İBB ve Teknokentler tarafından sağlanacak.

Yorum yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here