Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi yeni dönem destek programı başvuruları açıldı

0

2014 Aralık ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi bugüne kadar 81 sivil toplum kuruluşu (STK) ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil oluşumlarına (inisiyatif, platform vb.) doğrudan kuluçka hizmeti sunarak kurumsal gelişimine destek oldu.

Son Başvuru: 1 Nisan 2019

Bu destekler çeşitli atölyelere katılımdan danışmanlığa, fiziki mekan olanağı sağlamaktan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunlara ek olarak Sosyal Kuluçka Merkezi 2014’ten beri mentorlarla desteklediği tematik kuluçka programları da yürütmektedir.

Bu çerçevede Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul desteği ile ikinci kez İstanbul’da bulunan, zarar görebilir ve hassas gruplar alanında çalışan (çocuk, kadın, engelli, mülteci, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan) STK’ların ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil oluşumların (inisiyatif, platform vb.) kurumsal yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla “genel kapasite gelişimi” programına başlıyor.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi programının amacı

Mayıs 2019 ve Eylül 2019 arasında toplam 4 ay süre ile gerçekleştirilecek olan bu program, zarar görebilir ve hassas gruplar alanında çalışan STK’ların ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil oluşumların önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Kurumların kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

Programa başvuranlarda aranan özellikler

 • Zarar görebilir ve hassas gruplar alanında (çocuk, kadın, engelli, mülteci, LGBTİ gibi sosyal desteğe ihtiyacı olan gruplar) çalışıyor olmak,
 • Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir yurttaş girişimi olmak,
 • Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil girişim bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,
 • Tüzel kişiliği olmayan sivil girişimlerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması
 • Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,
 • Program döneminde ekibin (Mayıs – Eylül 2019) İstanbul’da bulunması (çalışılan konu/hedef kitle İstanbul dışında olabilir),
 • Tüm ekibin Mayıs – Eylül 2019 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,
 • Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması.
 • Kurumun ihtiyaçlarıyla Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.

Sağlanan İmkanlar

 • Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanlarından danışmanlık,
 • Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor,
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ndeki Sosyal Kuluçka Merkezi’nde ofis alanı,
 • Kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve atölyeler,
 • Hukuki destek ağından yararlanma.

Programa başvurunuzu bu bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.

Yorum yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here