Kurum içi girişimciliği odağına alan Tat Gıda, çalışanların fikirlerini destekliyor

“Tüketicisine değer katan, bağlılık yaratan ürün ve hizmetler sunan bölgesel ve dünya markalarını zaman içerisinde yaratma” vizyonu kapsamında çalışmalarına büyük bir enerjiyle devam eden Tat Gıda, bir beceriye dönüştürdüğü inovasyonu kurum kültürüne yaymak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 2015 yılından bu yana çalışmalarına devam ediyor.

Şirket çalışanlarının fikirlerine her zaman değer veren, başarıya giden yolun şirket çalışanlarının başarısından geçtiğini bilen Tat Gıda, bu doğrultuda sistem ve süreçlerini düzenli olarak gözden geçirerek daha iyiye ulaşma konusunda sürekli adım atıyor. Önerileri ile tüm çalışanlarının katılımını amaçlayan Tat Gıda, ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmesi için belirli platformlar kullanıyor.

Bir iyi fikir ile başlar her şey…

Fotoğraf: Kurum içi girişimcilik projelerinden “kahvaltımmasamda” projesinin MVP denemesi.

“Bir iyi fikir ile başlar her şey, yaratıcı fikirleri olan ve bunları hayata geçirmek isteyen herkesin projesi iyi fikir ile hayat bulacak” sloganıyla 2014 yılında, Koç Holding’in liderlik ettiği Koç İnovasyon Programı’nın desteğiyle, “İyi Fikir” platformunu kuran Tat Gıda, sadece şirket çalışanlarından değil yenilikçi ve yaratıcı fikirlere sahip tüm dış paydaşlarından da fikirlerini toplayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Tat Gıda’nın, İyi Fikir platformunda çalışanların da katkılarıyla yeni fikirlerin hayata geçirilmesi odaklandığı temel alanlar:

  • Kurum içi girişimcileri desteklemek
  • İnovasyonu sadece ürün ile sınırlamayıp tüm süreçlere yaymak
  • Açık inovasyonu iş yapış biçimi haline getirmek
  • Doğru inovasyon süreçleri oluşturmak
  • İnovasyonu organizasyon kültürünün temel parçalarından biri haline getirmeye çalışmak

Her yıl şirket çalışanlarına inovasyon ile ilgili eğitimler düzenleyen Tat Gıda, çalışanlarına eğitimden elde edilen kazanımlarını uygulama imkanı da sunuyor. 2015 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen kurum içi girişimcilik ve hızlandırma çalıştaylarında, kurum içi girişimciler kendi ekiplerini oluşturarak, hayallerindeki projeleri girişime dönüştürme fırsatı buluyor.

Tat Gıda sadece kurum içi girişimcilik çalışmalarına değil aynı zamanda açık inovasyon çalışmalarına da aktif bir şekilde devam ediyor. Tat Gıda’nın gelecekteki faaliyet alanına doğrudan veya dolaylı bir şekilde etki edebilecek trendler, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak yeni odak alanları saptanıyor. Belirlenen bu odak alanlarındaki gelişmeleri destekleyecek dünyadan ve Türkiye’den start-up’larla etkileşim halinde olan Tat Gıda, potansiyel işbirliklerini tespit ederek bu işbirliklerini karşılıklı fayda çerçevesinde nasıl sürdürebileceğine ilişkin çalışmalar gerçekleştiriyor.

Güncel İçerikler