ASELSAN ve BioCube İstanbul, sağlık teknolojileri alanındaki girişimcileri bekliyor

ASELSAN ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi BioCube İstanbul işbirliğiyle hazırlanan sağlık teknolojileri alanındaki yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerin başvurabilecekleri hızlandırma programı başvuruları açıldı.

Başvuru 25 Kasım 2018’de sona eriyor. Başvurunuzu bu bağlantıdan yapabilirsiniz.

BioCube İstanbul için başvuru yapabileceğiniz alanlar:

Tıbbi Görüntüleme: Biyomedikal görüntüleme yöntem ve sistemlerin iyileştirilmesine ve yeni yöntem ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik (Sabit görüntüleme sistemleri, Taşınabilir görüntüleme cihazları, Birden fazla tekniği birleştiren (multi-modal) görüntüleme cihaz ve sistemleri, Görüntü analiz yöntemleri vb) öneriler beklenmektedir.

In Vitro Tanı: Laboratuvar ve hastanelerde kullanılmakta olan in vitro tanı cihazlarının büyük bölümü yurtdışından tedarik edilmektedir. Söz konusu cihazların ve sarf malzemelerinin yerli olarak tasarlanması ve üretilmesine yönelik öneriler beklenmektedir.

Hasta Başı Bakım Noktası Cihazları: Hasta Başı Bakım Noktası cihazları (point of care) dünyada gittikçe önem kazanmakta, tespit, takip ve tanı alanlarında birçok süreci kolaylaştırmaktadır. Söz konusu cihazların yerli olarak tasarlanması ve üretilmesi veya mevcut sistemlerle birlikte kullanımına yönelik öneriler beklenmektedir.

Biyotanı: Bu alanda kaydedilen hızlı gelişmeler sonucunda biyotanı yöntemleri hem laboratuvar hem de saha kullanımına yönelik sistem ve cihazlarda gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. Söz konusu yöntemler kullanılarak mevcut işleyişi değiştiren veya yeni olanaklar sunan cihaz ve yöntemlere yönelik öneriler beklenmektedir.

Çağrı kapsamında yapılacak başvurularda aranan hususlar:

  • Getirilen önerinin mevcut teknolojiye göre maliyet avantajı taşıması veya yenilikçi yönü olması,
  • Teknolojik hazırlık seviyesinin en az 5 veya üzerinde olması; prototip gösteriminin yapılabilmesi
  • Fikri mülkiyet haklarının öneri sahibine ait olduğunun başvuru sahibi tarafından taahhüt edilmesi veya belgelenmesi
  • Ürünün ticarileşmesi ve pazarı ile ilgili ön çalışma içermesi.

Son İçerikler