Hazine Müsteşarlığı, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’na kaynak aktaracak

Hazine Müsşarlığı tarafından Resmi Gazete’de “Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar” kapsamında girişimlere yapılan yatırımların önünü açacak önemli kararlar yayınlandı.

Bu alınan kararın amacı: Yatırım şirketlerine veya girişimlere sermaye sağlayan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları‘na, Hazine Müsteşarlığı’nın bütçesinden  kaynak aktarılmasına, müsteşarlık tarafından kaynak aktarılan fonların seçim kriterlerine, bu fonların yatırım yapabileceği alanlara, denetimlerine, bu fonlara taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarına ilişkin esas ve usüller ile uygulamaya dair hususların belirlenmesidir.

Yayınlanan bu karar ile girişimlere yapılan yatırımların artması, süreçlerin ve masrafların kolaylaştırılması, en önemlisi kaynak aktarılmasının önü açılmıştır.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel İçerikler