Türkiye’deki öğrencilerin girişimciliğe bakış açısı

Yeni nesil online araştırma servisi Adgager’in, İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile yaptığı araştırmadan, Türkiye’deki gençlerin girişimciliğe hazır olduğu sonucu çıktı. Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin yüzde 65’i mezun olduktan sonra veya hali hazırda girişimci olmak istediğini belirtti.

Yeni nesil online araştırma servisi Adgager, İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile yaptığı ve öğrencilerin girişimciliğe bakış açısını ortaya koyan raporunu yayınladı. Türkiye’deki girişimcilik ruhunu ölçmek ve öğrencilerin sektördeki gelişimini sağlamak amacıyla 18-26 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan araştırmaya, 1011 üniversite öğrencisi katıldı. Türkiye’nin girişimcilik ruhu ile ilgili çok ilginç sonuçlar ortaya koyan araştırmaya göre; lisans öğrencilerin yüzde 65’i mezun olduktan sonra veya hali hazırda girişimci olmak isterken, yüzde 23’i ise bu konuda halen kararsız olduğunu, yüzde 11’i ise böyle bir hedefinin olmadığını belirtti. Adgager’in araştırmasına göre; neden girişimci olmak istedikleri sorulduğunda, öğrencilerden yüzde 33’ü yaratıcı bir fikrinin olduğunu ifade ederken, yüzde 23’ü ise hayallerini gerçekleştirmek için girişimci olmayı hedeflediğini kaydetti.

Öğrenciler kendi işinin sahibi olmak istiyor!

Araştırmaya katılan öğrenciler ‘Neden girişimci olmak istiyorsunuz’ sorusuna birbirinden ilginç cevaplar verdi. Öğrencilerin yüzde 57’si girişimciliği kendi işinin sahibi olmak için istediğini belirtirken, yüzde 18’lik kısım ‘Bu benim hayalim’ dedi. Yüzde 16’sı girişimciliği bir risk olarak değerlendirirken, geri kalan yüzdeleri ise kurumsaldan kaçış ve işsizliğe alternatif cevapları takip etti.

Girişim hedefine alternatif: Özel sektör!

Araştırma sonuçlarına göre; mezun olduktan sonra girişim sektöründe ilerlemek istemeyen öğrencilerin neredeyse yarısı alternatif olarak özel sektörde bir kariyer hayali kurduğunu belirtti. Girişimci olmak istemeyen öğrencilere girişimcilik dışında nasıl bir kariyer hedeflediği sorulduğunda yüzde 49’u özel sektörü seçerken, yüzde 25’i kamu sektöründe ilerlemek istediğini, yüzde 20’si ise girişim hedefine ulaşamazsa yurt dışında farklı bir kariyer hedefinde olacağını kaydetti.

Araştırma sonuçlarına göre; girişimci olmak istemeyen öğrencilerin yüzde 35’i girişimciliği riskli bulduğunu belirtirken, yüzde 35’i girişimcilik ile ilgili hiçbir fikrinin olmadığını, yüzde 17’si ise kurumsal hayatı sevdiğini söyledi. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre; fikrini projeye nasıl dökeceğini bilmeyenler ve aile baskısı yaşadığı için girişimci olmak istemeyen öğrenciler de mevcut.

Girişimcilik eğitimi lise düzeyinde olmalı!

Adgager’in araştırmasına göre; hayallerini girişimcilik ile temellendiren öğrencilerin yüzde 75’i girişimciliğin öğrenilebilir olduğunu belirtti. Girişimciliğin öğrenilebilir olduğuna inanan öğrencilerin yüzde 51’i lise düzeyindeki öğrencilerin girişimcilik ile ilgili eğitim alması gerektiğini, yüzde 26’sı eğitimin ilkokul, yüzde 16’sı ise lisans döneminde verilmesi gerektiğini kaydetti.

İTÜ Çekirdek açık ara farkla en çok bilinen kuluçka merkezi

Araştırma sonuçlarına göre; İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, yüzde 77’lik oran ile açık ara en çok bilinen kuluçka merkezi oldu.

En çok bilinen destek programı KOSGEB

Araştırma sonuçlarına göre; girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla oluşturulan destek programlarından en çok bilineni yüzde 73’lük oranla KOSGEB oldu. KOSGEB’i yüzde 20’lik oranla TÜBİTAK takip etti.

Teknoloji sektörü ilk sırada yer alıyor

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en çok girişimde bulunmak istedikleri sektör teknoloji olurken, teknoloji sektörüne yönelik bir girişimde bulunmayı hedefleyenlerin yüzde 30’u ‘Bulut Tabanlı’ veya ‘AI/Machine Learning’ alanında bir girişimde bulunmayı planladığını belirtti.

Araştırmaya katılan ve girişimci olmayı hedeflediğini söyleyen öğrencilerden yüzde 48’i girişim fikrini 1 yıldan daha fazla sürede hayata geçirebileceğini belirtirken, öğrenciler iyi bir ürün veya hizmet ortaya çıkarmak için ise günde 4 saatten daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.

Deniz Tunçalp: “Gençlerin girişimcilikten beklentileri böylesine büyükken, ekosistem paydaşları olarak daha çok çalışmalıyız.”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp şunları söyledi; “İTÜ ARI Teknokent olarak; Türkiye’de teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlama misyonuyla hareket ederken, Adgager’ın yaptığı bu araştırma bizi daha da motive etti. Gençlerin belirli konularda uzmanlık biriktirerek kendilerini geliştirmelerini ve buradan hareketle hayatımızdaki problemleri çözen ürünler tasarlayarak kendi işlerini kurmalarını çok önemsiyorum. Gençlerin girişimcilikten böylesine büyük beklentileri olması hepimize ümit verirken, bir yandan da tüm ekosistem paydaşlarının el ele vererek daha çok çalışmamız gerektiğini de gösteriyor.”

Araştırma kapsamında öğrencilere; ‘Mezun olduktan sonra veya halihazırda öğrenci iken girişimci olma hedefin var mı?’, ‘Girişimcilik senin için ne ifade ediyor?’, ‘Neden girişimci olmak istemiyorsun?’, ‘Girişimcilik dışında nasıl bir kariyer hedefliyorsun?’, ‘Neden girişimci olmak istiyorsun’, ‘İyi bir ürün/hizmet ortaya çıkarabilmek için günde ne kadar çalışman gerektiğini düşünüyorsun?’ , ‘Girişim fikrini sınamak için hangi yöntemi ve/veya yöntemleri kullandın?’, ‘Girişim fikrini ne kadar sürede hayata geçirebileceğine inanıyorsun?’, ‘Hangi sektörde girişimde bulunmayı hedefliyorsun?’, ‘Girişimini hangi alanda yapmak istiyorsun?, ‘Aşağıdaki ön kuluçka ve/veya kuluçka merkezlerinden hangisini biliyorsunuz?, ‘Aşağıdaki girişim destek programlarından hangisini biliyorsun?’, ‘Girişimciliğin öğrenilebilir bir şey olduğunu düşünüyor musun?’, ‘Girişimcilik eğitimi sence hangi seviyede öğrencilere verilmeye başlanmalı?’ şeklinde 14 soru yöneltildi.

Güncel İçerikler