İlk Adım Fonu: Sosyal girişimcileri mikro fon ile destekleyen girişim

İlk Adım Fonu, toplumsal ve sosyal sorunlara çözüm üreten yerel projelerin ve bu projeleri hayata geçirmek üzere bir araya gelmiş sosyal girişimcilerin ihtiyaç duydukları desteği sağlayan bir girişimdir.

İlk Adım Fonu; Betül Özyılmaz, Gülcan Yayla, Emre Şarbak ve Aykut İbrişim tarafından 2018 yılı içerisinde kuruldu.

Her sosyal girişime 1000 dolarlık mikro fon

Yerel sosyal girişimciliğin ülkemizde yaygınlaşması ve mevcut sorunlara ellerindeki kısıtlı imkanlarla çözüm bulmak isteyenlerin önündeki engellerin kalkması için, etki potansiyeli yüksek olan sosyal girişimlere 1000 dolara kadar karşılıksız mikro fonlar ile birlikte kapasite geliştirme desteği sağlıyor.

Aynı zamanda, sosyal girişimcilerin etkilerini devam ettirmeleri ve genişletmeleri için ihtiyaç duydukları desteklere erişimi kolaylaştırıyor. Türkiye’nin dört bir yanından seçilecek girişimcilerin aynı zamanda birbirleriyle tanışmaları ve güçlü bir ekosistem oluşturmaları için de beraber çalışma ortamı sunuyorlar.

Kurucularının yaptığı ortak açıklamada;

İnanıyoruz ki ülkemizdeki pek çok kişinin mevcut sorunlara çözüm üretebilmeleri için önlerini açmak, ihtiyaç duydukları maddi, manevi ve profesyonel desteği sunacak fırsatlar yaratmak, atacakları ilk adımda yanlarında olmak ve de elbette tüketen değil üreten bireyler olarak topluma katkı sağlamalarının önünü açmak, geleceğin Türkiye’si için en önemli adımlardan biri. Hızla dönüşen dünyada toplumsal sorunlara çözüm üreten yerel girişimler önem kazanıyor olsa da bu girişimlerin sürdürülebilirliklerini sağlayabilecekleri olanaklar çoğu zaman erişilebilir değil. İlk Adım Fonu, tam da bu noktada sosyal girişimcilere, etkilerini devam ettirmeleri ve genişletmeleri için sunduğu desteklerle sosyal girişimciliğin yaygınlaşmasına katkı sağlama hedefi taşıyor.

Başvuruları açıldığı günden bu yana Adana’dan Kars’a, İstanbul’dan Mardin’e kadar pek çok şehirden aldığımız 75’ten fazla başvuru var. Ülkemizde harekete geçmek için ilk desteği bekleyen girişimlerin potansiyeline dair umut veriyor diyebiliriz.

Güncel İçerikler