Lüleburgaz Belediyesi, 2018 yılında girişimcilik faaliyetlerine başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi, 2017-2021 Stratejik Planı çerçevesinde ‘’Her yerde her şeyde herkes için inovasyon ve tasarım” sloganıyla 2018 yılını ‘İnovasyon ve Tasarım Yılı’ ilan etti. Lüleburgaz Belediyesi, tüm birimlerinden yöneticilerin katıldığı iç paydaşlar ve Trakya Kalkınma Ajansı ile Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu akademisyenlerinin de dahil olduğu dış paydaşlarla Temalı Yıl’a özel çalıştaylar ile hazırlıklarını tamamlamıştır.

Peki neden İnovasyon ve Tasarım yılı ilan etti?

Dünyada ve Türkiye’de ekonomiye değer katan ve halkın yaşam kalitesini arttıran en değerli kavramlar inovasyon ve tasarımdır. İnovasyon değer yaratan bir yeniliğin herkes tarafından kullanılması ve yayılması anlamını taşır. Tasarım ise bu kullanımın herkes tarafından hissedilecek ve kolaylıkla anlaşılacak şekilde yapılmasını sağlar. Trakya bölgesinde girişimciliğin desteklenmesi, girişimcilik ekosisteminin kurulması, inovasyon, tasarım ve girişimcilik kültürünün Lüleburgaz’a yerleştirilmesi için Belediye meclisimiz tarafından 2018 yılı İnovasyon ve Tasarım Yılı ilan edildi.

Bu yıl için nasıl hazırlandı?

Temalı yıl için yapılan çalışmalar; Belediye çalışanları, inovasyon ve girişimcilikle alakalı eğitim vermek için gerekli yetkinliklerle donatıldı. 5 gün süren özel bir kampta girişimcilik ekosisteminin nasıl işlediğinden, iyi ve faydalı girişimlerin nasıl oluşturulması gerektiğine kadar pek çok önemli yöntemleri öğrendiler.

İlk kampın ardından yapılan iki kampta da çalışanlar, Lüleburgaz’a büyük değer katacak temalı yılda birlikte çalışılacak bütün paydaşları çıkarıp analiz ettiler. Paydaşların vatandaşa nasıl katkı vereceğini tartıştılar. Temalı yılla ilgili yapılacak yenilikçi, değer yaratan, vatandaşların katılımını en üst düzeyde sağlayacak her türlü faaliyeti planladılar.

2018 yılı İnovasyon ve Tasarım Yılı’nda çalıştaylar, yarışmalar, eğitimler, paneller, sergiler vb. inovasyon, tasarım ve girişimcilik konularında yıla özel birçok etkinlik planlandı. Temalı yıl boyunca hem öğrenecek, hem uygulayacak hem de birlikte tartışıp yeni kavramları öğrenerek ilham alacak. Kentin her noktasında bu hissedilecek. Temalı yıl boyunca baktığınız her yerde şaşırtıcı ve ilham verici tasarımlar, eğlenceli yarışmalar, yenilikçi girişimler, katılımcı kadınlar ve çocuklar göreceksiniz.

Lüleburgaz’ın iklimi neden ‘Girişimcilik Ekosistemi’nin kurulması için uygun?

Lüleburgaz Trakya’nın coğrafi merkezinde, sosyal ve kültürel iklimi, ekonomik parametreleri, gelecek öngörüleri, strateji geliştirebilme ve uygulama kabiliyetleri, teknolojik alt yapısı, bu gelişimi destekleyebilecek güçlü yerel yönetimin varlığı ile bölgede girişimcilik ekosistemin kurulması için önemli “fırsatlar” sunmaktadır.

2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı Lansmanı 25 Aralık 2017‘de yapılacak ve gelecekte alev topuna dönüşecek ateşin ilk kıvılcımı yakılacaktır.

Detaylı bilgi için: İnovasyonvetasarim.com

Güncel İçerikler