İTÜ Çekirdek

E-ticaret yapan firmaların ETBİS’e kayıt olması gerekiyor

E-Ticaret ile uğraşan gerçek kişi mükellef (şahıs firması) ve Limited Şirket/Anonim Şirket gibi (tüzel kişilikler) 11 Ağustos 2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ uyarınca Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt olmaları ve akabinde bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Etbis’e kayıt olma zorunlulukları bulunanlar arasında;

  1. Elektronik Ticaretin konusunu oluşturan elektronik ortamda alım satım yapanlar,
  2. Aracı hizmet sağlayıcılar (N11,GG gibi Pazar yeri niteliğindeki aracılar),
  3. Yurtiçinde ticari faaliyeti olmamakla birlikte yurtdışında bir hizmet sağlayıcı üzerinden sipariş alanlar yer almaktadır.

Etbis’e kayıt yapabilmeniz için;

  1. Kayıtlı E-Posta (kep) adresiniz,
  2. Bildirimler E-DEVLET sistemi üzerinden yapılacağından E-DEVLET giriş şifreniz bulunmalıdır.

Not: Gerçek kişi mükellefler E-DEVLET sistemi üzerinden şahsi şifreleriyle, Tüzel kişi mükellefler (LTD./AŞ.) şirket yetkilisi/müdürü’nün şifresiyle giriş yapıp bildirim yapabileceklerdir.

Etbis’le bildirilecek bilgiler arasında;

İTÜ Çekirdek

a. Tebligata elverişli KEP adresi.

b.Elektronik ticaretin türü.

İTÜ Çekirdek

c. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.

ç. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.

d. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.

e. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.

f. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

g. Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.

ğ. 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

h. Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.

ı. Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.

i. Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.

j. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler bulunmaktadır.

Ek: 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. Maddesinin “d” bendi uyarınca bildirim yükümlüğüne uymayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Girişim ekosistemindeki gelişmelerden haberdar olun

Aydınlatma Metni'mize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Güncel İçerikler