imece, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği meselesinde çözüm üreten sosyal girişimcileri bekliyor

imece, ikinci Destek Programı’nda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne odaklanıyor.

Sosyal girişimcileri, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik çözüm geliştirmeye çağıran Destek Programı kapsamında, kadınların ekonomiye eşit katılımı, kadın ve kız çocuklarının eğitime erişimi ve eğitimin niteliği ile kadınların sağlıklı ve iyi olmasına yönelik ürün ve hizmetlerle çözüm üretmeye davet ediyor.

Mesele raporlarını ve kapsamını inceleyip, bu konuyla ilgili başvurunu 28 Aralık 2017‘ye kadar gönderebilirisin.

Başvuru için: http://imece.com/mesele/

Seçilen takımları nasıl bir süreç bekliyor?

Destek Programı 3 ay ön kuluçka 4 ay kuluçka olmak üzere 7 ay sürer. İlk 3 aylık süreçte 3 günlük yoğun bir çalışmayla İnsan Odaklı Tasarım metodolojisini deneyimlersin. Ekibinle saha çalışması yürütmenin ardından, 3 gün süren ikinci çalışmayla prototiplerini yaparsın. Ön elemeyi geçersen alacağın pitching eğitiminde sunum teknikleri öğrenir,

önkuluçka finalinde jüri sunumu gerçekleştirirsin. Finalde seçilen 3 takım arasına girersen, 4 aylık kuluçka boyunca da pek çok destekten faydalanarak, ürününü, hizmetini veya sistemini hayata geçirirsin. Olgunlaştırdığın iş modelini yatırımcılara sunduğun final sunumunun ardından, sosyal girişim olarak yola çıkmaya hazırsın.

Başvuru koşulları ve yükümlülükleri neler?

Ekip üyelerinin üzerinde çalıştıkları meseleye tutkuyla bağlı olması gerekiyor. Ekip üyelerinden en az birinin mesele üzerinde çalışmış/çalışıyor olması ya da konunun bizzat muhatabı olması, iş geliştirme, tasarım, ticari farkındalık alanlarında yetkin olması ve projede tam zamanlı çalışması gerekiyor. Sosyal girişim fikrinin; temaya uygun olması, net bir problem tanımına ve takım üyelerinin

saha deneyimlerine dayanması, ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüşme potansiyeline sahip olması, sosyal etki potansiyelinin yüksek olması, uygulanabilir, hayata geçirilebilir olması bekleniyor. Seçilen takımların sürecin tüm adımlarına katılması, imece ekibi ve takım koçlarınca belirlenen çalışmaları gerçekleştirmesi ve sürecin dokümantasyonunu yapması gerekiyor.

Güncel İçerikler