Devletin personel çalıştıran işletmelere vergisel açıdan sunduğu destek ve teşvikler

Geçtiğimiz hafta bir personelin bir işverene yıllık maliyetini hesaplamıştık. Şimdi ise devletin, personel çalıştıran işletmelere sunduğun teşvik ve desteklerden biraz bahsedeceğiz.

5 Puanlık indirim: İstisnasız tüm işverenlerin faydalanabileceği bu teşvik neticesinde toplam 88,88 TL indirim alınabilecektir. 2.236,65 – 88,88 = 2.147,77

İşveren Payı Desteği: Belirli şartların taşınması gereken bu destek türünde gerek işveren gerek işçi şartları taşıdığı takdirde en az 6 en fazla 54 ay SGK işveren payı hazinece karşılanacaktır. Bu da bugünkü hesapla ayda 364,39 TL yapmaktadır.

2.236,65 TL – 364,39 TL = 1.872,26

54 Ay x 364,39 TL = 19.677,06 TL katkı sağlayacaktır.

Asgari Ücret ve Gelir Vergisi Teşviki: Yıl sonuna kadar yine belli şartları taşıyan işyerleri için geçerli olacak bu teşvikte sigorta pirimlerinin tamamı ve Gelir Vergisinin bir kısmı istisna kapsamındadır. Yaklaşık 773,00 TL indirim sağlanacaktır.

Örnek: 1 Ağustos’ta işe başlayan personel için Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık aylarında pirim ve maaş ödenecektir 2.236,65-773,00 = 1.463,65 TL olarak ödenecektir.

Diğer SSK pirim Teşvikleri: Yurt Dışına Götürülen Sigortalılara Uygulanan Sigorta Prim Oranından 5 Puanlık Sigorta Prim Teşviki, 51 İlde Uygulanan İlave 6 Puanlık Sigorta Prim Teşviki, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Sigorta Prim Teşviki, İşbaşı Eğitime Programını Tamamlayanların İstihdamı Halinde Uygulanan Sigorta Prim Teşviki, Engelli Sigortalı İstihdamında İşveren Verilen Sigorta Prim Teşviki, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Sigorta Prim Teşviki, İşsizlik Ödeneği Alanları İşe Alan İşverenlere Uygulanan Sigorta Prim Teşviki, Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Uygulanan Sigorta Prim Teşviki

KOSGEB nitelikli eleman desteği: Tüm işverenler bu destekten faydalanabilmektedir. Çalışanınızın Yüksekokul veya Lisans mezunu olması yeterlidir. Bizim örneğimizdeki net ücrete göre örnek verirsek 1.270,75 / 2 = 635,38 TL destek olarak alınacaktır. (Girişimcinin türüne, bölgesine göre destek miktarı değişebilecektir) 3 yıl içinde 50.000,00 TL’nı bulana kadar destek alınabilmektedir.

Vergi desteği ve teşviklerden bahsetmeye devam edeceğiz.

Güncel İçerikler