Geen Biotech, String Ventures’tan $1,1M değerleme ile ilk yatırımını aldı

Türkiye’nin ilk gen ve hücre mühendisliği firması olan Geen Biotechnology ilk yatırımını aldı. Yıldız Kuluçka firması olan Geen Biotechnology, Mayıs 2015’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ile kuruldu. Y Combinator Interview’a giden ilk Türk biyoteknoloji şirketi olan Geen, ODTÜ Yeni Fikirler Yeni İşler Demo Day’de ve İTÜ Çekirdek Big Bang’de finalist olarak yer almıştı.

Geen Biotechnology, bugüne kadar ilaç ve gıda sektöründe, gen mühendisliği ve sentetik biyoloji teknikleri kullanarak, endüstriyel hücre hatlarının geliştirilmesi, metabolizma mühendisliği ile etken madde üretimi ve genetik mühendisligi için yüksek verimli rekombinant DNA sistemlerinin geliştirilmesi gibi çalışmaları ile Türkiye’de dünya standartlarında ileri teknoloji geliştiren bir firma olma niteliği taşıyor. GeenOS, “evrensel genetik işletim sistemi” konsepti ile dünyada dördüncü endüstri devrimi olacağı düşünülen endüstriyel sentetik biyoteknolojinin en büyük sorunu olan; yüksek verim, standardizasyon ve hesaplanabilirliği hedeflemekte.

GeenOS petrokimyasalların, biyoyakıtların, gıda katkı maddeleri ve ilaçların hücrelerle üretim verimini onlarca kat arttıran, canlılar için bir açık kaynak “genetik işletim sistemi”. Sistem, aynı bilgisayarlardaki işletim sistemleri gibi, genetik mühendislerinin hücrenin kaynaklarına ulaşmasını ve bu kaynakları istenilen görevi yerine getirmek üzere programlayabilmek için standart bir dil ve komut dizini sağlıyor. Sistemin ilk prototipi sirketin Ar-Ge departmanı Geenuis Lab’da geliştirildi.

GeenOS, hücrelere entegre edilebilen >80000 harften oluşan fiziksel bir DNA kodu olup endüstriyel standardizasyon, yüksek titrede üretim ve yüksek hız kazandırmayı hedefliyor, bütün genetik mühendisleri ve araştırmacılar için tek bir platform, tek bir dil olma niteliği taşıyor.

Firma ortaya koyduğu iş modeli ile biyoteknoloji endüstrisini, yazılım dünyasının Linux’de yaşadığı açık kaynak geliştirme sürecine benzer bir sürece sürüklemeyi hedefliyor. Mevcut patent sisteminin sentetik biyolojinin ihtiyaçlarını desteklememesi, bu endüstrinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi. Firma, sentetik biyoloji alanında yeterli kapitale sahip üreticiler ile fragmante olmuş küçük teknoloji geliştiricilerini yeni bir fikri mülkiyet anlayışıyla tek bir çatı altında toplayarak, arada köprü görevi görecek. Böylece endüstrinin ihtiyaç duyduğu en küçük parçaları geliştiren mühendislerin dahi bu sistem üzerinden mikro-ödemeler ile para kazanması mümkün olacak.

Şirketin bir süredir devam eden yatırım süreci sonuçlanmış olup, bir Türk girişimi olan Geen Biotechnology, Inc. ve String Ventures arasında 23.09.2016 tarihinde 1,1 Milyon $ değerleme üzerinden 120 bin $ olarak gerçekleşti.

Güncel İçerikler