Kadın Girişimcilerin İş Deneyimi Daha Yüksek

Başarılı kadın girişimcilerin geçmişine baktığımızda özellikle bir şirkette çalışmış olduklarını görüyoruz. Hayata geçirdikleri girişimlerinde ise daha önceki çalıştıkları sektörlerindeki detaylıca boşlukları tespit ederek farklı bir bakış açısıyla girişimlerini uyguluyorlar. Kadın girişimciler ekip çalışmasına daha fazla önem veriyor.

Bir kaynağa göre kadın girişimcilerin %84’ünün daha önceden iş deneyimi var. Bu bakış açısı da işin sürdürülebilirliği açısından girişimin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Ancak kadın, iş kurarken bazı zorluklarla da karşılaşıyor. Ataerkil bir yapımız olduğundan; kadınların sorumluluğunun sadece ev ve çocuğa bakabileceğini düşünüyoruz. Bu gibi durumlar kadınların pasifize olmasına neden oluyor.

Günümüzde de kadın girişimcilerin sayısı artmaktadır. İTÜ BigBang’in en çok kazanan girişiminin başında bir kadın var. Her kadın girişimciye örnek olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca şu an KOSGEB de pozitif ayrımcılık yaparak kadın girişimcilere verdiği desteklerin oranını daha yüksek tutmuştur. Ancak şöyle bir sorun var ki, kadın girişimciler başarısız olduğunda daha fazla etkileniyor. Çünkü aile ve çevre baskısı ona evlenmesi gerektiğini veya bunlarla uğraşmaması gerektiğini belirtiyor. Günümüzde başarılı girişimcilerin daha çok erkek olmasının nedeni, çok daha fazla deneyecek durumlarının olması. Hiç kimse onlara başarısızlığa uğradığında kadınlar kadar bir şey demiyor veya kadınlar kadar etkilenmiyor. Kadınların iş hayatında başarısızlık korkusu biraz daha fazladır veya bir erkek kadar aktif olamıyor. Bugün girişimcilik etkinliklerine gittiğinizde ortalama %75’ten fazlası erkek ağırlıklıdır. Bu oranların daha fazla kadın girişimcilerin olmasını temenni ediyoruz.

Güncel İçerikler